This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

למערכות נגד כטב"ם מספר תפקידים, כמו איתור, מעקב, החלשה או קיטלוג כטב"מים קטנים. השימוש בכטב"מים קטנים למטרות לגיטימיות ובלתי לגיטימיות כאחד נמצא בעליה, מה שמוביל לשגשוג בקמפיינים ותקינה חדשה של ה-FAA, רשות התעופה הפדראלית בארה"ב. כיום כבר קיימות בשוק לא מעט מערכות נגד כטב"מים, והשאלה העולה היא איך לבחור במתאימות ביותר במענה על צרכי המגיבים הראשונים בחירום. המחלקה האמריקאית לביטחון המולדת (DHS) הוציאה לאחרונה מדריך המזהה 13 מערכות נגד כטב"מים.

תוכנית SAVER של המעבדה לטכנולוגיית ביטחון לאומי אורבני ביצעה את מחקר השוק לגבי המערכות נגד כטב"ם כדי לסייע למגיבים הראשונים בזיהוי מוצרים שימושיים. תוכנית SAVER נועדה לתמוך בתהליך קבלת ההחלטות שלהם לגבי הרכש.

רוב הארועים הקשורים בכטב"מים קטנים שדווחו לרשויות החוק מערבים שימוש לא תקין בכלים אלה ללא כוונה תחילה, דבר המציב סכנת בטיחות יותר מאשר סיכון ביטחוני, כך נטען במדריך. המוצרים המתוארים בסקירה מציעים למגיבים הראשונים את היכולת לעקוב אחר כטב"מים קטנים ו/או להחליש אותם במידה והם מהווים איום לבטיחות הציבור ומתקנים חיוניים, על פי hstoday.us.

מחיריהן של 13 המערכות נמצאים בטווח רחב מאוד שבין $7500 ל-$1.9 מיליון. בראש הרשימה נמצאת מערכת ההגנה נגד כטב"מים מתוצרת Liteye Systems, הכוללת חיישן מכ"ם, מערכת EO ומעכב RF ישיר. היא מסוגלת לאתר, לעקוב, לקטלג ולהחליש כטב"מים קטנים באמצעות התערבות סלקטיבית בערוצי ה-C2 שלו. ניתן להרכיב אותה על גבי רכב, כאשר הגרסה הנייחת ניתנת להתקנה על תורן וכוללת מצלמה תרמית ומאתר וידאו.

במקום קרוב אליה מבחינת מחיר נמצא ה-Sky Tracker מתוצרת CACI International, מערכת קבועה שמסוגלת לכסות שטחים גדולים באמצעות רישות של מספר מערכות יחד. המערכת, שמחירה $1.5 מיליון, משתמשת באלגוריתמים מפיתוח עצמי כדי לאתר ולקטלג את הכטב"מים. משבש ה-RF שלה מסוגל לחקות אותות של כטב"ם ולגרום להשתלטות על מערכת השליטה והבקרה ולמנוע תקשורת עם המטיס על הקרקע.

עבור מגיבים ראשונים שמעוניינים במערכת נגד כטב"מים שמאתרת ומקטלגת אך לא מחלישה את כלי הטיס, מציע המדריך את ה-Elvira מתוצרת Robin Radar Systems וכן את ה-UAVX של Spotter RF.

המערכת הזולה ביותר הנסקרת בפרסום היא ה-Excipio Net Gun מתוצרת Theiss UAV Solutions ו-Carolina Unmanned Vehciles. המערכת שמחירה $7,500 בלבד משמשת רק להחלשת הכטב"מים הקטנים, והיא עושה זאת באמצעות שיגור רשת כדי ללכוד את כלי הטיס או לשגר אותו לכיוון אחר.

הדוח מציין עוד כי נדרשת מהמגיבים הראשונים מודעות לחוקים הקיימים באזור השיפוט שלהם לגבי שימוש במערכות נגד כטב"מים כאשר הם מקבלים החלטה על רכישת מערכת כזו.