This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

יתכן שפיתוחם של רחפנים מהדור הבא, המיועדים לעקוב ולתקוף רחפנים אחרים, יתבסס על עקרונות הציד של אחד הטורפים הגדולים בטבע. חוקרים באוניברסיטת אוקספורד גילו כי בזים מסוג peregrine falcon מנווטים את התקפותיהם באמצעות אותן אסטרטגיות בקרה המאפיינות טילים מונחים.

לתוצאות המחקר יכולים להיות ישומים בפיתוח רחפנים קטנים מונחים, שיתקפו רחפנים אחרים בסביבות כמו שדות תעופה או בתי כלא, בהן עשוי להיות שימוש לא מורשה ברחפנים. יותר ויותר פרסומים לאחרונה חושפים את הבעיה הגוברת של הטסת סמים וטלפונים ניידים לבתי כלא באמצעות רחפנים או הטסת רחפנים בקרבת שדות תעופה.

המחקר מומן בראשיתו על ידי מעבדת המחקר של חיל האוויר האמריקאי ופורסם בכתב העת PNAS.

לפי ox.ac.uk, החוקרים השתמשו במקלטי GPS זעירים כדי לעקוב אחר הבזים כשהם תוקפים מטרות דמה שהושלכו אליהם על ידי המאמן או נקשרו לרחפן. החוקרים הצליחו ליישם סימולציה מתמטית לתנועות אלה, המתארת את הדינמיקה של מערכת ההנחיה המשמשת אותם ליירוט הטרף.

החוקרים בחנו סרטי וידאו המספקים מבט ממעוף הציפור של ההתקפות והשתמשו בהם כדי לגבות את מסקנותיהם. הם גילו כי מסלולי התקיפה של הבזים מבוססים על אותו חוק ניווט יחסי (PN), המשמש טילים מונחים ויזואלית, עם התאמה למהירות הטיסה שלהם הנמוכה יותר. שיטה זו אינה זקוקה לכל מידע על מהירות או מרחק המטרה, אלא נשענת בפשטות על מידע על הרוטציה של קו הראיה של התוקף לגבי המטרה.

צוות החוקרים הסיק כי הנחיית ניווט יחסי המותאמת אופטימלית למהירויות טיסה נמוכות תוכל להיות שימושית לרחפנים קטנים מונחים ויזואלית המיועדים לסילוק רחפנים אחרים ממרחבים אוויריים מוגנים.