This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיות חדשות מתגברות את יכולות ניהול התנועה בים באירופה. מערכת ניהול התנועה הימית STM מחברת ומעדכנת ספינות ונמלים בזמן אמת ומאפשרת חילופי מידע בצורה יעילה.

המערכת פותחה במסגרת שלושה פרויקטים של האיחוד האירופי לשנים 2010-2018. פרויקט חדש במסגרת זו, ה-EfficientFlow, קיבל לאחרונה מימון מטעם האיחוד האירופי.

באמצעות חילופי נתונים בין הצדדים – ספינות, ספקי שירותים וחברות ספנות, ה-STM מאפשרת שיתוף של המידע הימי ומציעה תשתית עתידית דיגיטלית בים. על פי  stmvalidation.eu, השירותים מאפשרים לצוותים שעל הספינות ולאלו שעל החוף לקבל החלטות על בסיס מידע בזמן אמת. השירותים כוללים אופטימיזציה של הנתיבים, חילופי נתיבים מספינה לספינה, יכולת ניטור מוגברת, סינכרון קריאות נמל, ניווט בתנאי חורף, ועוד.

הפרויקט החדש ה-EfficientFlow יתרום לזרימת תנועה יעילה יותר בשני נמלים בשוודיה ובפינלנד וכן במסדרון ScanMed שבין שטוקהולם וטורקו, באמצעות שילוב ויישום המערכת לתוך שרשרת הלוגיסטיקה.

לפי maritime-executive.com, התוצאות הצפויות יהיו פחות חילופי מידע באופן ידני ויישום מעשי של כלי ICT חדשים שיביאו להגברת מודעות המצב בקרב השחקנים בנמל ובים, חיבור בין נמלי ותכנון גמיש יותר של נתיבים, חילופי מידע משופרים בין החוף לים, מבצעי נמל מהירים יותר, חסכון בדלק ובזמן המתנה, ועוד.

הפרויקט יפרס על פני השנים 2018-2020 עם תקציב של 4.5 מיליון יורו ($5.3 מיליון), כאשר השותפות הן המינהל הימי השוודי, אוניברסיטת סטקונטה למדעים ישומיים, נמלי ראומה וגבלה וכן סוכנות התעבורה של פינלנד.