This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

דגם האבטיפוס של כטב"ם טקטי אופרטיבי חדש השלים את טיסת הניסוי הראשונה שלו. כטב"ם ה-Horlytsya פותח על ידי מפעל Antonov שבבעלות שלטונות אוקראינה לצורך משימות סיור לתמיכה בכוחות הקרקעיים של צבא אוקראינה.

המאפיינים הטכניים של הכטב"ם מאפשרים לו לבצע פונקציות שונות, בפרט משימות סיור, תיאום ירי, וכן פגיעה במטרות אויב באמצעות טילי אוויר-קרקע. "כטב"ם זה מסוגל להגיע למשך טיסה של שבע שעות, לפעול בגובה 5,000 מטר, וטווח טיסה של למעלה מ-1,000 ק"מ", לדברי מזכיר המועצה לביטחון לאומי והגנה של אוקראינה, אולכסנדר טורצ’ינוב.

"ברגע שנשלים את השלב החצי-אסטרטגי נעבור לשלב הרמה האסטרטגית בפיתוח הכלי", הוא הוסיף.

לפי defenseworld.net, כטב"ם ה-Horlytsya הוא הפלטפורמה הראשונה מייצור מקומי המסוגלת לבצע משימות קרב. כיום, כלים אלה מיוצרים על ידי מספר מדינות בעולם, בפרט ארה"ב, ישראל, איטליה, צרפת, סין וטורקיה. הפיתוח של כלים כאלה דורש, ברמה העקרונית, כחמש שנים והשקעות של מיליונים רבים.  הכטב"ם הזה פותח על חשבון Antonov.

הכלי תוכנן לתגבור כוחות הקרקע של אוקראינה בביצוע משימות סיור יום ולילה בכל תנאי מזג אוויר והעברת הנתונים המתקבלים לעמדת הפיקוד. בהשוואה לכלים אחרים, כטב"ם זה מסוגל לבצע משימות סיור אוויריות ממושכות יותר של לפחות שבע שעות. כלי הטיס מסוגל לבצע סיור אלקטרו-אופטי בטווחים הנראה ואינפרא-אדום. הוא מזהה אוטומטית מטרות נעות, מצלם ועוקב אחריהן תוך כיוון תחמושת.

הכט"בם מאפשר ליצור תקשורת מבצעית ותתומך ביחידות קרב המבצעות משימות בעומק הטקטי של האויב. הוא מהווה חלק ממכלול של כלי טיס טקטיים בלתי מאוישים שיכללו ארבע כטב"מים מסוג זה, לצד תחנת בקרה קרקעית ומתקנים לשיגור והנחתה של כלי טיס, הובלה ותחזוקה.