This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חברת Standard Comms הציגה את מערכת Smart Sound לאבטחה היקפית. המערכת יכולה לא רק לאתר חדירות למתחם אלא גם את פרטיהן, כל זאת באמצעות חיישני קול וחיישנים אינפראסונים, הסביר נציג החברה זק תומסון. טכנולוגיית החיישנים של החברה כבר נמצאת בשימוש ומסייעת לנאס"א לאתר מערות על מאדים, זאת בנוסף ליישומים על כדור הארץ כמו סביבת אנטרקטיקה, המאופיינת בתנאים קשים, הסביר תומסון.

כיום, על פי defensenews.com, הרעיון נבחן על ידי לקוחות של מחלקת ההגנה האמריקאית. המערכת כוללת אביזר נישא שמצייר תמונה של פעילות שמתרחשת באזור נבחר. יחידה יכולה להציב את המערכת בשעה שהיא מאבטחת ובודקת את היקף המתחם.

הצבה טיפוסית של המערכת בבסיס כוללת שלושה חלקים שונים. חיישנים אינפראסוניים קטנים, שמוצבים במרכז המחנה. חיישני קול, מוטמנים מסביב למתחם. לחיישנים האינפראסוניים יש טווח של בין שלושה לארבעה ק"מ, אמר תומסון. ניתן לאבטח היקפים גדולים יותר באמצעות הוספת חיישנים. החלק האחרון של המערכת הוא המכשיר הנישא, שממפה את מיקום החיישנים ומאתר חדירות.

החיישנים צורכים מעט חשמל וקלים להצבה וחיבור באמצעות טכנולוגיה אלחוטית ארוכת טווח. החיישנים, בשל גודלם, לרוב לא יאותרו, אך אם אחד מהם ינוטרל או יינזק, יתר החיישנים ימשיכו לפעול, אמר תומסון.

ההשקפה של החברה כעת באשר למוצר היא להעניק למפעיל מפה שכוללת מידע בנוגע לחדירות, אולם המערכת יכולה גם להזין את המידע למשקפות מציאות רבודה, וכך מי שבמתחם יכול בעצם להבחין בדברים עוד לפני שהתרחשו, אמר הנציג.

המידע שמגיע מהחיישנים מוזן גם למערכת גדולה של בינה מלאכותית שמסייעת לו "ללמוד" ככל שהזמן עובר. המערכת יכולה להבחין בין אדם שחופר או זוחל, בין בני אדם לחיות, מקור אש, המערכת אפילו מסוגלת לזהות כלי רכב מסיימים. ככל שהיא מכירה מתחם מסוים ואת סביבתו יותר טוב, יכולות ההבדלה שלה משתפרות.

בכל הקשור לתכניות ארוכות טווח, הסביר תומסון, יש שאיפה לתכנן ולהטמיע את המערכת במערכות אבטחה נוספות, לחבר מיקומי חיישנים הפועלים לזמן ממושך לענן וכן להצניח מהאוויר חיישנים למקומות ללא כוחות.