This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

תגבור מודעות המצב הוא משימה חיונית גם בחלל. המרכז המשותף למבצעי חלל של הפיקוד האסטרטגי של מחלקת ההגנה האמריקאית החתים את חברת Sky and Space על הסכם לקראת השיגור המתוכנן של 200 ננו-לווינים על ידי החברה, על רקע ההתמודדות המתמשכת עם הבעיה החמורה של פסולת חלל.

ההסכם יאפשר ל- Sky and Space לקבל "שירותי מודעות מצב" ממחלקת ההגנה האמריקאית, וכך יוכלו הלווינים של החברה להימנע מהתנגשות או היתקלות בלווינים אחרים או פסולת חלל.

ההסכם, שבמסגרתו תחסוך החברה מיליונים משום שלא תצטרך להקים בעצמה שירות דומה, מתבצע דרך מרכז מבצעי החלל בפיקוד האסטרטגי האמריקאי ומאפשר תפעול בטוח של הננו-לווינים. שלושת הראשונים צפויים להיות משוגרים ברבעון השני של השנה על ידי רכב החלל הפולארי של ארגון מחקר החלל ההודי ISRO.

מרכז מבצעי החלל האמריקאי אחראי לאיתור ומעקב אחר כל החומרים המלאכותיים שנעים סביב כדור הארץ וקיבל מידי מזכיר ההגנה האמריקאי את הסמכות  לספק מודעות סביבתית ומידע לחברת Sky and Space הגלובלית.

במסגרת ההסכם, יוענקו לחברה שירותים כמו תמיכה ומניעת התנגשויות, הערכת תעבורה, חקירת התערבות וכן מידע על התנועה סביב כדור הארץ בכדי לוודא שהתפעול של הננו-לווינים יהיה בטוח.

מנכ"ל החברה העולמית, מאיר מועלם, אמר ל-itwire.com: "אנחנו חלק מקהילה הולכת וגדלה של חברות שמתפעלות מכשירים בחלל, וככאלו אנו מצפים לעבוד עם מחלקת ההגנה האמריקאית שתעזור לנו לבצע את הניהול והמעקב הכרוכים בעבודה בתחום הננו-לווינים".