This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חיל האוויר האמריקאי מחפש כטב"מים שניתן לתדלק בשעה שהם טסים, באמצעות כטב"מים אחרים. כיום, על הכטב"ם לקטוע את המשימה שלו באמצע ולחזור לבסיס, או שכלי טיס מאויש צריך להגיע אל הכטב"ם ולתדלק אותו. אך היות שכל הרעיון מאחורי הכטב"מים הוא לחסוך את הסיכון לבני אדם, הרי שלשלוח מתדלק מאויש בליווי של מטוסי קרב לשטח אווירי עוין בכדי לתדלק כטב"ם מחמיץ את המטרה.

בחיל הים האמריקאי כבר הציגו כלי טיס שניתן לתדלוק. כעת, מחקר חדש של חיל האוויר מציע כטב"מים שיתדלקו כטב"מים. ההצעה נקראת "תדלוק אווירי לכטב"מים" ושואפת לפתח דרך טובה לתדלק כטב"מים גדולים יחסית כמו ה-MQ-9 Reaper וה-Global Hawk.

"בכדי להגיע לפוטנציאל המקסימלי, אנחנו רוצים לצמצם את המרחק שהכטב"ם יהיה צריך לכסות בכדי להגיע לתדלוק" אמר מקור בחיל האוויר ל- nationalinterest.org. "היות והרבה כטב"מים צבאיים פועלים בשטח עוין, תדלוק מאויש הוא בעייתי. לכן, יתכן שתדלוק בלתי מאויש הוא הפיתרון".

בלי קשר לשאלה אם תחנת הדלק המוטסת תהיה מאוישת או לא, תדלוק של כטב"מים בשעת תעופה מציב אתגרים חדשים. בחיל האוויר מנו חמישה כאלה:

על כלי הטיס להימנע מהתנגשויות, עליהם לדעת את המיקום המדויק אחד של השני, שני הכלים צריכים להיות מסוגלים להגיב מהר במידה ונוצרות בעיות כלשהן, תדלוק צריך להיות אפשרי בכל מזג אוויר, וציוד התדלוק צריך להיות קל משקל.

בעיה נוספת היא העובדה שכטב"מים נוטים להיות איטיים יותר ממטוסים מאוישים. בעוד שכלי טיס מאויש יכול לתדלק במהירות של 250 קשר, בחיל האוויר מחפשים מערכת שתוכל לתדלק במהירות של 130 קשר. ככל שהטיסות ארוכות הטווח של הכטב"מים יהיו נפוצות יותר ויותר, אפשרות התדלוק המאויש תהיה בעייתית יותר, כך שפיתוח התדלוק הבלתי מאויש נראה מהלך הגיוני.

באשר לשאלה כיצד הטכנולוגיה תעבוד נשארים הרבה סימני שאלה, אך חשוב להבין שבמידה והרעיון ייצא לפועל, כטב"מים יוכלו לתפוס מקום מרכזי עוד יותר בשדה הקרב.