This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

פרויקט חדש יצמצם את רמת הסמך של טכנולוגיית זיהוי הפנים באמצעות הצגת תווי פנים מזויפים המסיחים את האלגוריתמים הממוחשבים. אמן תושב ברלין מצא דרך לבלבל את טכנולוגיית זיהוי הפנים באמצעות רעיון שקיבל השראה מטכניקות ההסוואה בעולם החי.

באמצעות פרויקט HyperFace, אדם הארווי משתמש באלפי "פרצופים מזויפים המותאמים ספציפית לאלגוריתם, ומסוגלים לצמצם את רמך הסמך של הפנים האמיתיות".

צורות אלה, שניתן להדפיסן על גבי בגדים או טקסטיל, מכילות את כל תווי הפנים שהתוכנה הוויזואלית מסוגלת לפרש כפנים – צורות של עינים, אף, פה – והן מציפות את האלגוריתם כך שאינו יכול עוד להבדיל בין פנים אמיתיות למודפסות, על פי mashable.com. הצורות המורכבות ניתנות ללבישה או לשמש להצפת אזור שלם במטרה לבלבל את מצלמות האבטחה.

הרעיון הטכני שמאחורי הפיתוח הוא הרחבה של פרויקט קודם של הארווי, CV Dazzle, בו הוא השתמש בצורות אוונגרדיות של איפור ועיצוב שיער כדי לשבור את ההמשכיות של הפנים – מה שמכונה "אנטי-פנים" – ולמנוע מהתוכנה לזיהוי פנים למלא את תפקידה.

על פי אתר הפרויקט ahproject.com, הטכנולוגיה החדשה פועלת באמצעות הצגת תווי פנים מזויפים על בסיס ייצוגים אלגוריתמיים אידיאלים של פנים אנושיות. ההבדל בין שני הפרויקטים הוא ש-HyperFace מיועד לשנות את הרקע, הסביבה, בעוד ש-CV Dazzle מתמקד באזור הפנים, בדמות. בהסוואה, המטרה היא לעיתים קרובות לצמצם את ההבדל בין הדמות והרקע. HyperFace מצמצם את רמת הסמך של הפרצוף האמיתי (ה"דמות") באמצעות הפניית תשומת הלב לאזורים סמוכים עם פרצופים ("רקע").

רעיונית, הטכנולוגיה יוצאת מנקודת הנחה שהסתרה מוחלטת של הפנים מול מכשירי זיהוי הפנים היא עדיין אתגר טכני ואסתטי קשה. "קיבלתי את ההשראה לפרויקט מצבעי ההסוואה של בעלי החיים", מספר הארווי. "HyperFace משמעותו לצייר מחדש את היחס בין הדמות והרקע של גוף האדם בהקשר של ראיית מחשב".