This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אלביט מערכות ביצעה לאחרונה ניסוי מוצלח לשיגור טורפדו ממערכת ה – Seagull כלי שייט בלתי מאויש רב משימתי (כשר"מ). הניסוי, שבוצע באזור חיפה, הוכיח את יכולותיה של המערכת להתקין ולשגר טורפדו נגד צוללות, בנוסף ליכולותיה לבצע משימות ימיות, כגון הגנה על אזורים רגישים וכלי שייט חיוניים  כנגד איומי מוקשים ימיים  צוללות.

"הצלחת הניסוי מדגימה את יכולותיה המשימתיות המודולריות של המערכת, המאפשרת לעשות שימוש בסונר טובל בתצורת חליפת לחימה נגד צוללות איכותית ביותר, תוך שימוש בשני צינורות מטילי טורפדו" אמר עופר בן-דב, סמנכ"ל חטיבת המודיעין באלביט מערכות ומנהל הקו העסקי מערכות ימיות. "הניסוי מדגיש את יכולתה הייחודית של ה-Seagull לאיתור וחתירה למגע מול צוללות, נוסף על יכולותיה לאיתור ונטרול מוקשים ימיים, כל זאת תוך שימוש במערכת אחת בתצורות שונות. יכולת ייחודית חדשה וחשובה זו  הייתה זמינה עד כה לחילות ים רק באמצעות כלים מאוישים.

מערכת ה -Seagull  שנחשפה בתחילת השנה היא כלי שייט רב משימתי, בלתי מאויש, באורך של 12 מטרים המורכבת מאחד או משני כלי שיט הניתנים להפעלה מספינה מאוישת או מהחוף. ה – Seagull מספקת יכולות רב משימתיות הכוללות לחימה נגד צוללות, לחימה נגד מוקשים ימים, לוחמה אלקטרונית וביטחון שוטף, המתבססות על יכולת התקנה מודולארית ורמת אוטונומיה גבוהה בהפעלה.

בתצורתה המלאה מספקת מערכת ה-Seagull  יכולת מקצה לקצה בגילוי בלחימה במוקשים ימיים תוך הוצאת הצוות משדה המוקשים. היא כוללת יכולות שליטה ובקרה גבוהות ושהייה ארוכה של מספר ימים בים ללא תדלוק.