This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאת אריה אגוזי

מטוס הקרב החמקן מדגם F-35 שחיל האוויר יתחיל לקבל החל מסוף שנה זו יכולות שמותאמות לצרכים המבצעיים של חיל האוויר הישראלי.

העסקה כוללת מטוס מיוחד לניסויים שיופעל על ידי יחידת ניסויי הטיסה של חיל האוויר

מקורות בכירים בחברת לוקהיד מרטין יצרנית המטוס מסרו ל- iHLS כי חיל האוויר ביקש ויקבל מטוס שכולו מיועד לביצוע ניסויים במערכות המיוחדות בהן יצוידו המטוסים מדגם זה אשר יופעלו על ידי חיל האוויר.

״חיל האוויר הישראלי הוא לקוח ותיק בעל ניסיון ענק והוא יודע בדיוק מה הוא רוצה,״ אמר מקור בחברה.

מטוס הניסוי יהיה עמוס במערכות בהן ניתן יהיה לבצע את הניסויים במערכות הישראליות – בעיקר מערכות נשק. כך למשל ישמש המטוס להתאמת טילי האוויר-אוויר של רפאל למטוס.

בגלל שהמטוס חמקן, הוא חייב לשאת את מערכות הנשק בתוך תא חימוש פנימי ולא מתחת לכנפיו כמקובל במטוסי קרב

מטוס הניסוי יתחיל לשמש זמן קצר אחרי מסירתו לחיל האוויר לניסויי חימוש מסוגים שונים ולא רק טילי אויר אויר

מטוס הניסוי ישמש גם לפתיחת ״מעטפת הטיסה״ כלומר למיצוי מלא של יכולותיו בתנאים שונים

האמריקנים התנגדו כזכור לאפשר לחיל האוויר להתקין במטוס מערכות מרכזיות מתוצרת ישראל כמו מערכת לוחמה אלקטרונית אבל בסופו של דבר הוסכם כי החיל יוכל ״להשלים״ את המערכות המקוריות בעזרת תוספות מתוצרת כמה חברות ישראליות

המקור הבכיר בחברת לוקהיד מרטין אמר כי בחיל האוויר האמריקני יעקבו מקרוב אחרי השתלבות מטוס ה- F-35 בחיל האוויר הישראלי. ״אין ספק שהפעלת המטוס בישראל תשמש אותנו להפקת לקחים שונים.״

במטוס ה- F-35 של חיל האוויר תותקנה גם מערכות שיאפשרו לו לקיים ״קישוריות״ ברמה גבוהה עם יחידות אחרות של חיל האוויר.

המטוס מיועד אמנם לעליונות אווירית וגם לתקיפות ארוכות טוח אבל כמו המטוסים שמצויים כיום בשימוש בחיל גם הוא יותאם גם לפעילות בלחימה מסוגים נוספים

חיל האוויר רוצה לרכוש מטוסים נוספים אבל כל עוד הדיונים עם הממשל האמריקני על הגדלת הסיוע הביטחוני לישראל בעשר השנים הקרובות לא הסתיימו ההחלטה לא תתקבל.