This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כלים קרקעיים אוטונומיים וכלי טיס בלתי מאוישים מספקים אינספור הטבות לחילות צבא בכל העולם. הם יכולים לבצע את המשימות המסוכנות יותר לבני אדם, להקל על בעיות כוח אדם בצבא ולהוות נוכחות באזורים מסוכנים. עם זאת, עד כה הפונקציות של אותם כלים היו תחומות לתחום שלהם בלבד – הקרקעי או האווירי- דבר שדרש למרות הכל התערבות מחיילים בשר ודם על מנת להשלים משימות וסיכן אותם תוך כדי.

חוקרים מאוניברסיטת קרנגי מלון וחברת סיקורסקי (Sikorsky Aircraft) חיפשו לאפשר סינרגיה בין המכונות אשר פועלות בשני המדיומים הנפרדים הללו, ויצרו שיתוף פעולה סימביוטי – רובוט אשר פועל בכל מתאר עם מסוק אוטונומי – על מנת להראות שהם יכולים לעבוד יחדיו.

רכב מסוג Land Tamer, כלי קרקעי אוטונומי של אוניברסיטת קרנגי מלון, ומסוק מסוג בלק-הוק UH-60 MU של חברת סיקורסקי הציגו משימת סימולציה במרכז פיתוח התעופה של החברה. מצב ה"הטסה האופציונלית" של הבלק-הוק נמצא בפיתוח מזה שנים ונבחן לראשונה בשנת 2014.

בהדגמה זו, נשא מסוק הבלק-הוק את כלי הרכב הקרקעי לאורך מסלול של 19 קילומטרים עד אתר המשימה, הוריד אותו קרוב לקרקע, ושחרר אותו לבצע את משימותיו.רכב ה- Land Tamer אז ניווט לאורך מסלול בן 10 קילומטרים, תוך ניתוח סביבתו בעזרת חיישנים רדיולוגים, גרעיניים, ביולוגיים, וכימיים, וחיפש סכנות אשר עלולות להיות קטלניות לחוקרים אנושיים.

באם עולה הצורך, הצוות בתחנת השליטה הקרקעית יכולה להשתלט על כלי הרכב על מנת לבחון את אותם אזורים אשר לפי דעתם דורשים בחינה מדוקדקת יותר.

“הציוות של כלי טיס בלתי מאויש (כטב"ם) וכלי רכב בלתי מאויש, כפי שהודגם כאן, הוא בעל פוטנציאל עצום להביא למפקד חילות הקרקע העתידי יכולת סתגלנית, מודולרית, רספונסיבית וחכמה אשר יכולה להתפתח מהר ככל הנדרש על מנת לענות לאיום המשתנה ללא הרף," אמר ד"ר פול רוג'רס, ראש המרכז למחקר, פיתוח, והנדסת טנקים.