This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כפי שמעיד השם, העבודה על בינה מלאכותית היא בבסיסה ניסיון ליצור מוח סינתטי. בעוד שישנן דרכים רבות להשיג את המטרה, חלק מהגישות המבטיחות ביותר הן הניסיון לשכפל באופן דיגיטלי את אופן הפעולה של המוח הביולוגי. קבוצה אחת של חוקרים השיגה לאחרונה פריצת דרך משמעותית והצליחה לגרום למוח של תולעת לשלוט ברובוט.

התולעת העגולה, ששמה המדעי הוא Caenorhabditis elegans, היא התולעת המדוברת. יש לה 302 נוירונים אשר מופו באופן מפורט במה שידוע כקונקטום – מפה מקיפה של החיבורים העצביים במוח. התולעת נחקרה במעבדות ברחבי העולם וכעת מערכת העצבים שלה מצאה בית חדש: גופו של רובוט מסוג Lego Mindstorms EV3.

חוקרים מפרויקט בשם OpenWorm מבצעים הנדסה הפוכה על מוחה של התולעת, על הרשת העצבית שלה ועל פעולותיה, ויישמו את ממצאיהם על חיישני הרובוט והתוכנה המפעילה אותו, כאשר מארזי UDP רגילים הם המדמים את הפעילות העצבית של התולעת. לדוגמה, החיישן הסונארי של הרובוט הוא שמחליף את אפה של התולעת. אם הרובוט מתקרב קרבה של 20 סנטימטרים מאובייקט מסוים, הנוירונים הרלוונטיים הקשורים לחישה מופעלים בדיוק כפי שהיו מופעלים לו התולעת עצמה הייתה מתקרבת לאותו אובייקט.

כתוצאה מכך, הרובוט מתנהג באופן דומה להתנהגות של התולעת. הרובוט מספיק לנוע אם "האף" שלו מגורה, אך נגיעה בחיישן האוכל שלו מניע אותו להמשיך לנוע קדימה. "מה שמצאנו הוא שבמקום שהרובוט ינוע בתנועות אקראיות ומשוגעות, הוא דווקא מגיב לסביבה באותו האופן בו הייתה מגיבה התולעת הביולוגית," אמר טימות'י בוסבייס, אחר ממייסדי פרויקט OpenWorm.

על אף שהסימולציה עוד רחוקה מלהיות מושלמת – התכנית מפשטת ומנמיכה את הסף ליצירת "ירי" של נוירונים – הדבר המרשים ביותר הוא שלא תוכנתו אף הוראות התנהגותיות ברובוט. ההתנהגות של התולעת הביולוגית פשוט עולה מתוך ההטמעה של מיפוי המוח.