This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

lone wolf

מספר הטרוריסטים הפועלים על דעת עצמם בארה"ב אינו עולה, אך יותר ויותר הופכים שוטרים ואנשי צבא למטרות לטרוריסטים אלו

רב הטרוריסטים הפועלים על דעת עצמם, בסגנון 'זאב בודד', הינם גברים לבנים עם עבר פלילי, לפי דו"ח שפורסם לאחרונה על ידי אוניברסיטת מדינת אינדיאנה. "בהשוואה לחברים בקבוצות טרור, אלו הפועלים לבדם נוטים להיות פחות משכילים ובעלי נטיה גדולה יותר למחלות נפש."

הדו"ח, כפי שפורסם ב- Fierce Homeland Security, מצא 98 מקרים המתאימים לתיאור הזה של פעולת 'זאב בודד' בין השנים 1940 ל- 2013, כשרב המקרים הללו הם מהתקופה שאחרי פיגוע מגדלי התאומים. במקרים אלו לטרוריסט הבודד יש בדרך כלל יותר כלי נשק, כולל לא רק אקדחים ורובים אלא גם פצצות, כלי טיס, נשק ביולוגי, סכינים וציוד בניה. לפני פיגוע מגדלי התאומים נטו טרוריסטים אלו להסתפק רק באקדחים, רובים ופצצות. הבדל אחר הוא שאלו שפעלו מאז אירועי ספטמבר 11 מכוונים את הפגיעה שלהם כלפי שוטרים ואנשי צבא. על פי הדיווח "שנים עשר קציני משטרה נהרגו או נפצעו על ידי פגיעות של טרוריסט בודד ב-60 השנה שלפני מגדלי התאומים, אך מספר זה הוכפל ב-13 השנים שלאחר הפיגוע והגיע ל-24."

כל ההתקפות מהסוג הזה כנגד כוחות שיטור אחרי ספטמבר 11, עם יוצא מן הכלל אחד, היו פועל יוצא של "מניעים אנטי ממשלתיים וגזעניים," בתגובה לבחירתו של אובמה כנשיא.

הדו"ח גם עסק במניעים השונים שהביאו למעשה הטרור, ובסיבות שהביאו את הטרוריסט להקצנה בדעותיו, ומצאו שאירועי הטרור אחרי ההתקפה על מגדלי התאומים נבעו מרדיקליזציה של התוקף דרך רשתות חברתיות באינטרנט, דרך מקום העבודה ודרך התקשורת. המניעים למעשי הטרור כללו שילוב של טענות ותלונות בנושאים אישיים עם מניעים פוליטיים. אך "התוצאה הסופית של הרדיקליזציה היא תמיד אותה תוצאה," אומר הדוח. "עבור טרוריסטים הפועלים כיחידות כמו גם עבור אלו הפועלים במסגרת ארגון, אלימות נחשבת לאלטרנטיבה היחידה למערכת הנתפשת כלא צודקת."