This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אילוסטרציה
אילוסטרציה

המשרד לביטחון המולדת יחלק פרסים בשווי כולל של עשרים וחמישה אלף דולר עבור דרכים חדשניות לאיתורם של מגיבים ראשונים השוהים בתוך מבנים במהלך אירוע.

הגוף האחראי למחקר ופיתוח במשרד הודיע לאחרונה על חלוקת פרסים בסך 25 אלף דולר למשתתפים בתחרות בה יוצגו טכנולוגיות חדשניות לניטור צוותים של מגיבים בחירום.

על פי דיווח של Fierce Home land Security, המנהל למדע ולטכנולוגיה הכריז על התחרות הראשונה מסוגה הפתוחה לקהל הרחב. הפרסים יחולקו לפתרונות מדוייקים בזמן אמת למציאת מגיבים ראשונים בחירום במהלך אירועים. המועד האחרון להגשת הצעות הוא השני באפריל 2015.

"איתור בתוך מבנים הוא יכולת קריטית עבור מגיבים ראשונים," מסביר , ד"ר רוברט גריפין, סגן השר להגנות המולדת וראש S&T, מנהל המדע והטכנולוגיה (Science and Technology). גריפין, לוחם אש בעברו ומנהל שירותי חירום, הוסיף כי "כאשר לוחם אש רץ לתוך מבנה בוער או כאשר שוטר פושט על מחסן, מפקדי האירוע חייבים לדעת על כך ולשמור על תמונת מצב עדכנית בכל עת כדי לדעת מהו מיקומם של החברים בכל הצוותים הפועלים במקום."

לדברי S&T, הבעיה הופכת חמורה ודחופה יותר כאשר מדובר במצבים בהם הקשר האלחוטי ירוד או אפילו לא קיים. כל פיתרון שיוצע צריך להיות פרטני, מודולרי וניתן לשדרוג כך שטכנולוגיות עכשוויות ועתידיות יוכלו להתווסף לו, כגון חיישנים וטכניקות. כמו כן נמסר מ-S&T כי כל קונספט צריך להיות קשיח וזול.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

הפרס הראשון יהיה בסך 20 אלף דולר. הפרס השני יעמוד על חמשת אלפים דולר. "חידושים בתחום הייצור, הננוטכנולוגיה, החיישנים, השבבים החכמים, בדים חכמים ו-'האינטרנט של הדברים' מסוגלים להקנות לאנשים בודדים יכולות מתקדמות בכל תחום כמעט," הוסיף גריפין.

"זהו המניע לתחרות: יש רעיונות גדולים וחידושים המסוגלים לספק יכולות חדשות. חייבת להיות לנו גישה לכך," סיכם גריפין.

חלוקת הפרס: הפרסים יוענקו להצעה או להצעות הטובות ביותר, כפי שאלו יוכתרו על ידי צוות מיוחד של מגיבים ראשונים שיקים מנהל המחקר והפיתוח בכפוף לקריטריונים שפורסמו בהדעה הרשמית על התחרות. סך הפרסים יגיעו לסכום של עשרים וחמישה אלף דולר, ובכלל זה פרס ראשון בסך עשרים אלף דולר ופרס שני בסך חמשת אלפים דולר.

מועד הגשה: המועד האחרון להגשת מועמדות בדמות הצעת פיתרון הוא דקה לחצות ביום שני באפריל 2015. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא ייבדקו. ניתן להירשם באתר Challenge.gov ולמלא את השדה בכותרת " Where Am I, Where Is My Team?".

זכאות להשתתף: בכפוף ליוזמת COMPETES, 'ארה"ב יוצרת הזדמנות לחדשנות משמעותית בתחומי הטכנולוגיה, החינוך והמדע (America Creating Opportunities to Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education, and Science). זאת, על פי חוק משנת 2010. הפרסים יחולקו לאזרחי ארה"ב השוהים בה באורח קבע ו/או לגורם שעסקיו משולבים בארה"ב. הזכאות של כל מגישי ההצעות תיבחן על ידי מחלקי הפרסים.