תימן אחרי "האביב הערבי": חיפוש אחר יציבות

אילוסטרציה

This post is also available in: English (אנגלית)

אילוסטרציה
אילוסטרציה

מאמצי ממשלת המעבר והקהילה הבין־לאומית לשמור על אחדותה של תימן ולחזק את הלגיטימיות של מוסדותיה ואת ריבונותה התנקזו במידה רבה ל"ועידת הדיאלוג הלאומי". הוועידה, שהתכנסה לראשונה במארס 2013 בתמיכה ובעידוד של מדינות המפרץ, ארצות הברית, האו"ם והבנק העולמי, הורכבה מ־565 נציגים מכל המפלגות והפלגים בתימן.

בהרכבה הושם דגש רב על השתתפותם של צעירי המדינה, אשר היוו את עמוד השדרה של המחאה העממית, כמו גם על השתתפותם של נשים ונציגי מיעוטים. צירי הוועידה קיבלו מנדט רחב לעסוק בסוגיות ליבה, כגון אופי המשטר, זכויות האזרחים, מבנה כוחות הביטחון ונוסח החוקה, וזאת במטרה לעצב את תימן ה"חדשה" ולנטרל מוקדי עימות וחוסר יציבות בדרך של הידברות והסכמה רחבה.

אופטימיות רבה ליוותה את תחילת הדיונים, אך עד מהרה התעוררה תחושה בקרב רבים מאנשי המחאה והצעירים כי האליטות הישנות השתלטו על השיחות, שרבות מהן נערכו ללא שקיפות. במהלך עשרת חודשי פעילותה איבדה הוועידה חלק גדול מהתמיכה והאמון של הציבור בתימן, עד שהוטל ספק רב בלגיטימיות של פעילותה ושל החלטותיה.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

ארבעה ימים לפני נעילתה חוסל ראש המשלחת החות'ית על ידי מתנקש. זהו החיסול השני של נציג מהמשלחת החות'ית והוא הוביל לפרישת הנציגים החות'יים מהוועידה ולהתבטאויות נגד הלגיטימיות של החלטותיה.

למרות הקשיים הרבים שליוו את דיוני הוועידה נראה כי החלטותיה, אשר פורסמו ב־25 בינואר 2014, תשפענה על יציבותה ואחדותה של תימן. ההחלטה המהותית ביותר שקיבלה הוועידה הייתה כי תימן תהפוך לרפובליקה פדראלית אשר תורכב ממספר מחוזות בעלי שלטון פרלמנטרי מקומי וסמכויות אוטונומיות רחבות. בראש המשטר הפדראלי יעמוד נשיא, והבחירות למוסדות הארציים ייערכו על בסיס ייצוג יחסי לכל אחד מהמחוזות.

מספר המחוזות וגבולותיהם  נדונו בוועדת משנה בראשות הנשיא, אשר קבעה כי, בכפוף לאשרור במשאל עם, תימן תחולק לשישה מחוזות, כי עיר הבירה צנעא תהיה אוטונומית ולא תשתייך לאף מחוז וכי עיר הנמל הדרומית עדן תזכה לסטאטוס מיוחד של עיר כלכלית.

"ועידת הדיאלוג הלאומי" גם מינתה ועדה לניסוח חוקה, שתפעל במשך שלושה חודשים ובסופם תגיש למשאל עם חוקה חדשה. אם החוקה תאושר, ייערכו בתוך שנה בחירות כלליות לכלל המוסדות הלאומיים והמחוזיים.

כמו כן הוארכה כהונתו של הנשיא האדי בשנה נוספת כדי שיוכל לקדם את יישום המלצותיה של "ועידת הדיאלוג הלאומי". רפורמות אלו, המבקשות להביא ליציבות המדינה, זוכות לתמיכה בין־לאומית רחבה, כמו גם לתמיכתם של חלקים נרחבים מהמערכת הפוליטית ומהציבור בתימן. אולם, הדרך ליציבות המיוחלת עדיין ארוכה ואתגרים משמעותיים מבית ומחוץ מאיימים לדרדר עוד את המצב.

מאת: סמי קרוננפלד ויואל גוז'נסקי