This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

China hacked U.S classified systems and stole F-35 dataסין הצליחה להשיג למעלה מ-50 טרה-בייט של נתונים שנגנבו מרשתות של משרד ההגנה ושל הממשל בארה"ב, לרבות סודות הנוגעים למנוע של מטוס התקיפה  F-35ולמכ"מ שלו. זאת, באמצעות ריגול סייבר. כך עולה ממסמכים של סוכנות הביון NSA ששוחררו לאחרונה לפרסום.

על פי דיווח של ה-Washington Free Beacon, שקופית "סודית ביותר" המהווה חלק ממצגת דיווח של ה-NSA, חשפה כי הסינים גנבו כמויות עצומות של נתונים ממשלת ארה"ב ומקבלני משנה בטחוניים שלה.

המסמך הופץ ברבים על ידי המגזין הגרמני דר שפיגל במסגרת שני מאמרים המפרטים כי לפני כעשור, ה-NSA היתה מסוגלת לבצע איסוף מודיעין סייבר על ידי ציתות לשירותי ביון זרים ועל ידי גניבת הנתונים שהם אספו אודות אחרים.

לדברי ה-NSA, הסינים הצליחו לגנוב שרטוטים דיגיטליים ומפרטים שונים של המכ"מ המותקן במטוסי F-35.

הודות לפריצה של ההאקרים מטעמם, הסינים שילבו את העיצוב ואת הטכנולוגיה שגנבו במטוס הסיני החמקן J-20. הסודות שנגנבו עשויים לאפשר למערכות ההגנה האווירית הסיניות לפגוע במטוסי F-35 ביתר קלות במקרה של סכסוך עתידי.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

big data650x90

להערכת ה-NSA, כפי שהיא באה לידי ביטוי בשקופית שנחשפה, הסינים ביצעו למעלה משלושים אלף מתקפות סייבר נגד ארה"ב. זאת, במסגרת מאמצי ריגול תעשייתי ובטחוני בהיקף עצום. כחמש מאות ממתקפות הסייבר הוגדרו "פריצות משמעותיות למחשבי משרד ההגנה האמריקאי."

F-35
F-35

עוד נאמר בשקופית, כי ההאקרים חדרו ליותר מאלף ושש מאות מחשבים וללפחות 600 אלף חשבונות. הנזק שנגרם נאמד בלמעלה ממאה מיליון דולר, מרביתם גלומים בעלויות השיקום של הרשתות שנפרצו.

מרגלי הסייבר הסינים הצליחו לפרוץ אף למאגר הנתונים המכיל את לוחות הזמנים של התדלוקים האוויריים שמבצע הפיקוד הפסיפי של ארה"ב, המופקד על גזרת האוקיינוס השקט. מדובר בכח הצבאי האמריקאי המשמעותי העשוי להתמודד מול סין במסגרת סכסוך אפשרי.

היכרות עם לו"ז התדלוקים תאפשר לסינים לדעת כיצד מנהלים כוחות ארה"ב מבצעים שונים בעת לחימה. כמו כן מצביע המידע שנגנב על האופן בו האמריקאים תומכים במבצעים הצבאיים מבחינה לוגיסטית, בהינתן המרחקים העצומים בגזרת הפיקוד הפסיפי.

כמו כן גנבו הסינים נתונים אודות ה-Single Mobility System של פיקוד התעבורה של צבא ארה"ב. מדובר ברשת המשמשת את הפיקוד לתכנון משימות למשלוח חיילים וציוד באמצעות מטוסי תובלה, ספינות, כלי רכב ומסילות במסגרת מבצעים צבאיים.

כמו כן גילתה ה-NSA כי רשתות חיל האוויר האמריקאי נפרצו על ידי האקרים סינים. מדובר במתקפת סייבר במהלכה נגנבו 33 אלף נתונים אודות קצינים בדרגות שונות, לרבות דרגי שדה.