This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

TSA

חוק חדש שנכנס לאחרונה לתוקף בארה"ב יחייב את ה-TSA, המנהל לאבטחת תחבורה (Transportation Security Administration) להפוך שקוף יותר. הגוף הפדרלי יידרש, על פי החוק עליו חתם הנשיא אובאמה ב-19 בדצמבר 2014, לחשוף את מדיניות הרכש ואת יישומי הטכנולוגיה שלו, לרבות תוכנית החומש להשקעה בטכנולוגיה. החוק מכונה "Transportation Security Acquisition Reform Act".

"החוק הוא צעד חשוב אשר ישרש את הבזבוז ב-TSA ויגביר את הביטחון בכך שהוא יבטיח כי אמצעי האבטחה היעילים ביותר והחסכוניים ביותר ייושמו," הצהיר חבר הקונגרס הרפוקבליקני ריצ'ארד הדסון (Richard Hudson) ממדינת צפון קרוליינה, אשר הגיש את החוק, לאחר שעבר בהצבעה. "למרות השיתוק בוושינגטון, התמיכה בחוק משתי המפלגות מצביעה על כך שהרפובליקאים והדמוקרטים מסוגלים לעבוד יחדיו כדי לפתור בעיות."

על פי דיווח של Fierce Home Land Security, הסוכנות קיבלה פרק זמן של שישה חודשים לגיבוש תוכנית חומש אסטרטגית בלתי מסווגת ככל שניתן. ה-TSA קיבל אישור לכלול נספח מסווג שיפרט אמצעי אבטחה רגישים, נקודות תורפה טכנולוגיות ומידע רגיש נוסף.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

ברם, על התוכנית לכלול גם ניתוח של סיכוני הביטחון ושל פערי אבטחה שיש לפתור באמצעות טכנולוגיית אבטחה. כמו כן על הדו"ח לכלול, למשל, את צרכי הרכש המתחייבים, את המגמות העכשוויות והעתידיות בתחום תנועת הנוסעים בארה"ב ובעולם, את הטכנולוגיות העומדות בפני תום מחזור חייהן וכן את ההזדמנויות העסקיות לשיתוף פעולה עם המגזר העסקי.

נוסף על תוכנית החומש המדוברת, ה-TSA יידרש להצדיק רכישות משמעותיות של טכנולוגיית אבטחה בפני הקונגרס ולדווח על דחיות ביישומן, על כל חריגה מהוצאותיו ועל כשלים טכניים של רכישות משמעותיות.

כמו כן קובע החוק החדש, כי ה-TSA יידרש לפתח אמצעים לניהול מלאי ולעקוב אחר מאגריו. זאת, על מנת לצמצם את הוצאות האחסון של טכנולוגיות שאין בהן שימוש או שהתיישנו. ה-TSA מחוייב להגיש דו"ח שנתי של יעדים לשת"פ מסחרי עם עסקים קטנים "שאינם קרובים לצלחת".

ההצבעה על החוק עברה בקונגרס בדצמבר 2013. לפני כחודש לערך, ההצעה עברה גם בסנאט והועברה בחזרה לקונגרס לצורך השלמות חקיקה בטרם יועבר לחתימת הנשיא.