This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הגבול הדרום-מערבי באריזונה. צילום: CBP
הגבול הדרום-מערבי באריזונה. צילום: CBP

מחלקת ביטחון המולדת האמריקאית השעתה זמנית את התכניות להציב חמישים מגדלי תצפית לאורך הגבול הדרומי במדינת אריזונה, וזאת לאחר שנציגי חברת Raytheon התלוננו כי חברת EFW זכתה במכרז ליישום הפרויקט שלא כדין. EFW היא חברת בת של אלביט מערכות.

המשרד הממשלתי האמריקאי הממונה על ביקורת פנים ושקיפות, Government Accountability Office, או בקיצור GAO, המליץ למחלקת ביטחון המולדת (DHS) לשקול מחדש את ההצעות של המתחרים. לפי הכתוב בהמלצה יתכן שטעויות בהערכת ההצעות פגעו לרעה בסיכויי החברה האמריקאית. יושבת ראש ה GAO, סוזן פולינג, כתבה בהחלטתה כי ה DHS צריכה לערוך בחירה מחודשת בהתבסס על ההערכה החוזרת. לדבריה אם יוחלט כי חברה אחרת ראויה יותר לחוזה מאשר EFW, ההמלצה היא לבטל את החוזה עם EFW ולהעניקו לחברה האחרת.

נציגי Raytheon, כך לפי הדיווח ב NextGov, טענו כי EFW זכתה בחוזה בהתבסס על הצלחותיה של חברה שותפה שלא לוקחת חלק בפרויקט הנוכחי. פולינג הצביעה על העובדה כי ההשוואה שערכו אנשי ה DHS בין מצלמות האינפראאדום של כל אחת מהמתחרות היתה "חסרת בסיס הגיוני ומעידה על יחס לא הוגן שניתן לחלק מהמתחרים". במחלקת ביטחון המולדת התייחסו ליכולות התמונה הדיגיטלית המשופרת של EFW כיתרון בשתי קטגוריות, בעוד שיכולת דומה של Raytheon נחשבה כיתרון רק בקטגוריה אחת.

דוברת מטעם רשות הגנת הגבולות האמריקאית (CBP), ג'ני בורק, התראיינה ל NextGov ואמרה כי "ה GAO המליץ לנו לערוך כמה תיקונים במספר מצומצם של נושאים. הרשות תמלא אחר ההנחיות ותערוך הערכה מחודשת של הזוכים בחוזה. אנו מקווים לסיים את התהליך עוד בתחילת חודש אוגוסט". ב Raytheon מרוצים מההחלטה. “כפי שציינו קודם, Raytheon מאמינה בפתרון שהציעה ואנו מצפים לשיתוף פעולה פורה עם מחלקת ביטחון המולדת בנוגע לצעדי התגובה להחלטת ה GAO”, כך לפי הודעת החברה.

iHLS – Israel Homeland Security

ברשות הגבולות האמריקאית התכוונו לבנות שבעה מגדלים במהלך השנה הראשונה של החוזה, כך לפי הדיווח ב Homeland Security News Wire. החוזה עם EFW נחתם לתקופה של עד שמונה שנים, והיקפו 145 מיליון דולר. החתימה נערכה בחודש פברואר לאחר הליך תחרות שנמשך שנתיים, ובו השתתפו 14 חברות. במידה והחוזה אכן יבוטל, זו תהיה הפעם השנייה שבה יבוטל חוזה להקמת גדר גבול וירטואלית שתפקידה לגלות סוחרי סמים, מבריחי מסתננים ופעילויות לא חוקיות נוספות בחלק הזה של הגבול הדרומי.

פרויקט "רשת יוזמת הגבולות הבטוחים", המוכרת כ SBINet, בוטל בשנת 2011 לאחר שהמכרז הוענק לחברת בואינג בשנת 2006. מחלקת ביטחון המולדת השקיעה כמיליארד דולר בפיתוח המערכת, אבל בשלב מאוחר יותר בכיריה הבינו כי המאפיינים הטכניים שלה יגררו עיכובים, הפסדים כספיים ובעיות בתפקוד המצלמות.

תגובת אלביט אמריקה: עברנו על הניתוח של ה GAO. אנו עדיין מאמינים כי המערכת שהצענו היא הטובה ויעילה ביותר כדי לענות על צרכי הגנת הגבולות של ה CBP. אנו מקווים שה CBP יגיעו לאותה מסקנה לאחר שימלאו אחר הנחיות ה GAO, וכך נוכל להמשיך במלאכת הקמת המערכת בהקדם האפשרי.