This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

integratorInsitu האמריקנית הכריזה על ביצוע מוצלח של טיסת הכטב"מ Integrator במשך 24 שעות רצופות. טיסת הניסוי מדגימה את טווח הטיסה המוגדל של הכלי.

אירוע זה הוא אחד מכמה אבני דרך אותן התוותה החברה המייעדת את הכלי לטווחים ארוכים יותר, לשאת משקל רב ולהתאימו למגוון משימות העתיד.

"טיסת הניסוי הנוכחית היא רק ההקדמה", מסר סמנכ"ל ההנדסה של החברה פיטר קונז. "אנחנו מתכננים את כלי ה- Integrator בראייה רחוקת טווח של גדילה וצמיחה, הכוללת שיפור ביכולות נשיאת הדלק שלו ומטע"דים מוגדלים ייחודיים למשימות, תוך התאמת גוף ומבנה אוירודינאמי לצרכים השונים והמשתנים של לקוחותינו ולתעדוף שלהם", הוסיף.

כטב"מ ה- Integrator  הוא מודולרי ועל כן יכול להתאים את עצמו בגמישות גבוהה למשימות יבשתיות וימיות כאחד, מסוגל לשאת עד שישה מטענים ייעודיים כולל מצלמות, אמצעי תקשורת ומגוון אחרים.

ausr 486

ה- Integrator משמש כפלטפורמה גם למל"ט RQ-21A Blackjack שפותח ע"י InSitu בהתאם לדרישות הצי האמריקני.

"הלקוחות שלנו דורשים כלי בעל טווח טיסה גדול" אמר סמנכ"ל בכיר בחברה, מר ריאן הרטמן. "כך ששילוב הגדלת טווח הטיסה עם יכולת נשיאת משקל מוגברת תמצב את הכלי כמתאים למספר שימושים רב ומגוון" הוסיף הבכיר.

משרדי מטה Insitu inc ממוקמים בינג'ן שבוושינגטון והיא בבעלות מלאה של קונצרן בואינג.