This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

סוכנות החלל האמריקאית NASA קבעה תאריכים לניסויים מיוחדים, שמטרתם בסופו של דבר לאפשר לכלי טיס בלתי מאוישים לפעול במרחב האווירי הלאומי.

מטוס ה Viking של סוכנות החלל האמריקאית. צילום: NASA
מטוס ה Viking של סוכנות החלל האמריקאית. צילום: NASA

מטוס ה Lockheed S-3 Viking שבבעלות NASA, ביחד עם ה Beechcraft Bonanza של אוניברסיטת איווה, יחליפו את מקומם של כלי הטיס הבלתי מאוישים בסדרת הניסויים הקרובה. בחלק האחרון של הניסוי תודגם יכולתם של כטב"מים להעביר מסרים בין שני מגדלי תקשורת.

כנס כלים בלתי מאוישים 2014 – ישראל

 AUS&R-2014  650x80

בחלקו השני של הניסוי תודגם היכולת של מגדל בודד לתקשר עם מספר רב של כלי טיס. צורת התקשורת שיפתחו החוקרים תאפשר לתמוך בערוצי תקשורת מרובים שמקורם במשדר בודד, כך שיהיה ניתן לתת שירות למספר רב של כלי טיס בו זמנית, לפי הצורך.

הפרויקט מומן בחלקו על ידי חברת Rockwell Collins, ובמסגרתו מפתחים טכנולוגיית תקשורת חדשה לשימוש הציבור. הטכנולוגיה תסייע לרשויות התעופה בארצות הברית לגבש חקיקה מוסדרת בתחום השימוש בכטב"מים במרחב האווירי האמריקאי.