This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

5872254_m featureבמהלך עשר השנים הקרובות שוק נשקי האלהרג צפוי להפוך למושך במיוחד עבור ספקיות אמצעי לחימה, אכיפת חוק וטכנולוגיה. ממשלות ברחבי העולם הפיקו לקחים מההתרחשויות במדינות כמו אוקראינה, סוריה, מצרים, ישראל, סין ואפגניסטן, והבינו את הצורך הדחוף בנשקי אלהרג. הפרות סדר, הפגנות ענק והפיכות בעשור האחרון חשפו את נקודות התורפה של תורת הביטחון במאה ה-21.

לפי Homeland Security Research יש עלייה הולכת וגוברת בביקושים לנשקים שאינם גורמים פציעות קטלניות מצד גורמים כמו מפקדי כוחות לוחמים, סוכני אכיפת חוק ואישי ממשל. מאחורי הביקוש הגדל עומדת השאיפה להפוך לפופולרי בקרב אוכלוסיות שאינן לוחמות, ולמנוע דעת קהל שלילית בעולם ובאמצעי התקשורת.

iHLS – Israel Homeland Security

בהמשך לכל אלה ממשלות רבות השיקו פרוייקטים למו"פ של נשקי אל הרג או לרכישתם, בתחום ביטחון הציבור, אכיפת החוק, הפרות הסדר והלוחמה האסימטרית. על רקע השינויים האלה בשוק פיתוחים טכנולוגיים הביאו גם ליצירתם של סוגי נשקים חדשים.