This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

9432767_sבסיס הכטב"מים (כלי טיס בלתי מאוישים) באי קשם שבאיראן התפתח בצורה משמעותית בשלושת השנים האחרונות – כך לפי צילומי לוויין חדשים של חברת DigitalGlobe.

הבסיס ממוקם בנקודה אסטרטגית שמאפשרת תצפית נוחה על מעבר כלי שיט במיצרי הורמוז, וככל הנראה מסייע לפעולת בסיס הצי של משמרות המהפכה שנמצא פחות משני קילומטרים ממנו. באותו בסיס צי עוגנות כמה ספינות תקיפה מהירות, וככל הנראה קיים בו מעגן שמשמש את צי הצוללות הזעירות של איראן.

בחודש מאי 2011 החלו העבודות החדשות באתר מנחת הכטב"מים, אז החלו להאריך את המנחת עצמו ב-800 מטרים. העבודות הושלמו ב-2012 וכעת אורך המנחת הוא 1,600 מטרים.

ייתכן שהעבודות מרמזות על הכוונה להשתמש במנחת כבסיס לכטב"מים גדולים יותר, כמו השאהד 129 שנחשף בשנה שעברה. עם זאת, לפי הדיווח ב Janes צילומי לוויין מראים שנכון ל-7 במרץ מוטת הכנפיים של כלי הטיס שהיו במתחם היתה בערך חמישה מטרים, לא גדולה בהרבה ממוטת הכנפיים של הכטב"מים מדגם מוג'אהר בהם האיראנים משתמשים כבר הרבה שנים.

i-hls.com/he

המנחת כולל כעת שני האנגרים נוספים, כך שאולי הכוונה היא להפוך אותו לבסיס עבור כטב"מים נוספים. בנין חדש נוסף שבצידו המערבי מותקנות אנטנות תקשורת עשוי לשמש כעמדת בקרה קרקעית.

צילומי לוויין חדשים חושפים גם מתקן מכ"ם נייד שנועד לתצפיות אוויריות. המטרה היא ככל הנראה לעזור למפעילי הכטב"מים למנוע התנגשויות בין כלי הטיס שלהם לבין מטוסים אזרחיים, שיוצאים משדה התעופה הבינלאומי הסמוך שנמצא גם כן באי קשם.

ייתכן גם שהמכ"ם משמש למעקב אחרי כלי טיס זרים שעשויים לסכן את הכטב"מים, ואולי גם להנחות כלי טיס חמושים בטילים לעבר מטרות. מוקדם יותר השנה איראן החלה להשתמש בכטב"מים ועליהם טילים שנלקחו ממערכות הגנה ניידות, כך שאותם הטילים סיפקו לכלי הטיס יכולות אוויראוויר לטווח קצר.

AUS&R 650x90b