This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מסוקים בלתי מאוישים כבר הוכיחו את עצמם באפגניסטן כשהעבירו אספקה למוצבים מרוחקים בחזית, במקום שיירות רכב שהיו צריכות לחצות כבישים מסוכנים. בימים אלה שואף צבא ארצות הברית ללכת צעד אחד קדימה מעבר למשימות מתוכננות מראש, ולשלוח מסוקים בלתי מאוישים למבצעים אוטונומיים, עם יכולות הימנעות ממכשולים וחישובי מסלול דינמיים.

1

לפי הדיווח ב Aviation Week חברת לוקהיד מרטין (Lockheed Martin) מפתחת יכולות מתקדמות כאלו עבור מסוק בלתי מאויש מדגם Kaman K-Max, במסגרת תוכנית ניסויים של הצבא האמריקאי במערכות אוטונומיות לכטב"מים. ההדגמה הראשונה נערכה בחודש אפריל 2012, ובה הראו המפתחים שניתן להציב משדר על הקרקע ולהצניח חבילות בקרבתו, ברמת דיוק של שלושה מטרים מהאזור המיועד.

מערכת כזו היתה כבר בשימוש מבצעי באפגניסטן. שני מסוקי K-Max העבירו אספקה למוצבי נחתים מרוחקים, עד שאחד מהם התרסק בתחילת חודש יוני.

i-hls.com/he

AUS&R 300x250 (2)ההתרסקות לא השפיעה על תכנית הניסויים של הצבא, ובתחילת חודש יולי לוקהיד מרטין ערכה סדרה שנייה של הדגמות. בניסויים האחרונים נעשה שימוש בשידורי וידאו באיכות גבוהה שהועברו בחיבור לווייני בפס רחב, כך שהיכולת של מפעילי כלי הטיס להמנע מתקלות היתה גבוהה יותר.

המצלמות ברזולוציה נמוכה שהיו מותקנות על הכטב"ם הוחלפו במצלמות באיכות גבוהה, כך לדברי בכיר בלוקהיד מרטין, וכדי לא לוותר על השידור החי הותקנה על כלי הטיס צלחת שידורי לוויין מתחת למדחפים. טכנולוגיה מיוחדת מאפשרת לכלי הטיס לשדר בחופשיות ללא הפרעה מלהבי המדחף. הדבר מאפשר למפעיל המסוק לקבל תמונה ישירה של המתרחש על הקרקע שמתחתיו בעת ההתקרבות לנקודת איסוף האספקה, ולהפחית את הצורך באנשים שיעזרו לתפעל את כלי הטיס מפני השטח.

בניסוי האחרון הודגמה יכולת ההתמודדות של כלי הטיס עם מצבים משתנים. במהלך הטיסה המסוק קיבל התראה לגבי אזור אסור לטיסה, חישב מסלול מחדש ועקף את המכשול. מפעיל כלי הטיס ראה את המסלול החדש על גבי המסכים שבעמדת הבקרה, כך שעדיין היתה לו את האפשרות להתערב במקרה הצורך.