This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

10288669_sהאיחוד האירופי שוקל את הצעת נציבות האיחוד לרכוש כטב"מים, לוויינים ומטוסים למטרות ביון, כחלק מניסיון שאפתני לחזק את תעשיות הביטחון האירופאיות. הדברים באים בהמשך לחשיפת תוכניות הריגול של הסוכנות לביטחון לאומי בארצות הברית (NSA).

על פי RT, נציבות האיחוד האירופי פרסמה דו"ח ובו תוכנית שלבים לעידוד שיתוף פעולה כלל אירופי. בדו"ח נאמר, בין היתר, שזה הזמן לצעדים שאפתניים ושינויים ארגוניים מרחיקי לכת, ובמיוחד אם מדינות אירופה מעוניינות לשפר את יכולות ההגנה של האיחוד למרות המשבר הכלכלי והקיצוצים בתקציבי הביטחון.

אחת מההצעות היא גיבוש תכנית רכש להשגת גרסאות ניסיוניות של טכנולוגיות שונות, וביניהן כטב"מים. הטכנולוגיות בהן מדובר כוללות ציוד להתמודדות עם איום בנשק לא קונבנציונלי, ציוד תקשורת רדיו על בסיס תוכנה, ומערכות טיס בלתי מאויישות. כלי הטיס הבלתי מאויישים יהיו, כך על פי התוכנית, חלק ממערכת שכוללת טכנולוגיות מעקב שונות, ובין היתר מטוסים ולוויינים.

i-hls.com/he

הנציבות מתחה ביקורת על הנתק שבין תוכניות החלל האזרחיות והצבאיות באיחוד, וטענה שאירופה כבר לא יכולה להרשות לעצמה את הנתק הזה, כלכלית ופוליטית. מסיבה זו הנציבות התמקדה בטכנולוגיות שיכולות לשרת מטרות אזרחיות לצד צבאיות. מדובר בטכנולוגיות חלל לתצפית ומעקב (SST) שנועדו להגן על לוויינים מפסולת חלל, לתגבר תקשורת לוויינית ולגבש יכולות מעקב לווייני כלל אירופאיות מתקדמות.

על פי הדו"ח פיתוח טכנולוגיות מסויימות באיחוד האירופי הוא הכרחי, וביניהן לוויינים היפר ספקטרליים ברזולוציה גבוהה במסלול גיאוסטציונרי, או מערכות ברזולוציה גבוהה מאוד המשלבות לוויינים ומערכות טייס בלתי מאויישות.

הנציבות עוד לא העריכה את התועלת לביטחון אירופה שתצמח מהצעדים הללו. התוכנית שתגובש אמורה להביא לכך שמדינות אירופה בעצמן, בטכנולוגיות שבבעלותן ושאותן הן מתפעלות, ימלאו אחר צרכי הביטחון האירופיים.

AUS&R 650x90b