This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

14815365_s

פתרונות ה-SIEM הישנים נתפסים כאיטיים ולא יעילים מול איומי הסייבר החדשים, מה שהוביל לפיתוח מערכות אבטחה מבוססות ביגדאטה שמסוגלות לנתח תקריות וכשלים, לגלות איומים לא מוכרים, ועוד. על רקע זה הוכתרה חברת ספלאנק (Splunk) כמנהיגה בתחום ה-SIEM בדו"ח Magic Quadrant 2013 של חברת המחקר גארטנר.

על פי הדו"ח הביקוש לפתרונות SIEM בשנה האחרונה נותר גבוה, וניתן לראות שחברות גדולות בוחנות מחדש ספקיות SIEM ומחליפות פתרונות אבטחה שהוכחו כלא יעילים.

www.i-hls.com

הביקושים הגבוהים ביותר הם בתחומי המתקפות הממוקדות וגילוי הפרצות. מחברי הדו"ח מציינים לסיכום שניתן להביא לשיפור במצב באמצעות גילוי מראש של איומים חדשים ומתוחכמים, באמצעות שיפור ביכולות ניתוח המידע ובאמצעות היכולת להתאים את המערכת לפרוייקטים בהיקפים משתנים. על פי הדו"ח ניתן לראות שחלק מספקיות ה-SIEM אכן החלו להתפתח לכיוונים אלו.

הדירוג הגבוה של ספלאנק בדו"ח Magic Quadrant מבוסס על שני הקריטריונים בהם משתמשת החברה, שלמות החזון והיכולת לבצע, כפי שהם משתקפים בשוק ה-SIEM.

1