This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

17931671_sחברת NetApp מוכיחה על בסיס יומיומי שממצאי הסקר שנערך בשנה שעברה הם ישימים יותר ויותר, וכי נתונים מהירים וזמינים חיוניים לכל סוג של ארגון.

ישראל ידועה כ“start-up nation”’   בה מנהלי העסקים רוצים לחקור מיזמים ורעיונות חדשים על בסיס תחושת בטן בלבד, ובניגוד למגמות שוק ומידע. אבל בניגוד לאמונה הרווחת, מחקר חדש שמומן על ידי NetApp מראה שכל מנהלי העסקים של החברות ברמה העליונה בססו את החלטותיהם, לפחות בחלקן, על נתונים קיימים.

i-HLS Israel Homeland Security

הסקר אשר כלל 100 מנהלים בכירים מחברות גדולות בישראל מראה ש-36% אומרים שנתונים, לא אינסטינקט, חשובים יותר לתהליך קבלת החלטות אסטרטגיות. בנוסף, 39% אומרים שהנתונים חשובים יותר, אך גם האינסטינקט דרוש. עם זאת, 5% חושבים שאינסטינקט חשוב יותר, אך אף תשובה לא הצביעה על הישענות על האינסטינקט לבדו. המחקר בוצע על ידי Vanson Bourne, חברה עצמאית למחקרי שוק.

אף כי כל החברות שנסקרו מכירות בכך שהנתונים חשובים מאד בקבלת החלטות, קיימת סתירה גדולה בין המחשבה למעשה. כשהם נשאלים אם החליטו החלטה אסטרטגית מבלי להיוועץ בנתונים, 22% מודים שתמיד או לעיתים קרובות הם קיבלו החלטות ללא נתונים. אחרים מעריכים את חשיבות הנתונים, ו-44% אף פעם לא לוקחים החלטות מבלי להיוועץ בהם.

הסיבה לאי הישענות על נתונים היא בעיקר בגלל תשתית ה-IT. 79% סבורים שהתשתית שלהם מכשילה אותם לפעמים או לעיתים קרובות, בתהליך קבלת ההחלטות שלהם.

המהירות גם היא חיונית למנהלים: 98% רוצים להיות מסוגלים להחליט מהר יותר, בהשוואה ללפני 5 שנים. אך למרות זאת, רק 75% מקבלים החלטות מהר יותר מאשר לפני 5 שנים, ועל ידי כך מצביעים בבירור על כך שאף שיש כוונה לקבלה מהירה של החלטות, זהו עדיין תהליך איטי כמעט בכל ארגון.

"בהסתכלות לעתיד, מהירות העסקים תמשיך להיות מואצת יותר, וחברות שאינן יכולות לעמוד בקצב יפסידו. ללא גישה זריזה, קלה לנתונים, מנהלי העסקים מסתכנים בעשיית הערכות המבוססות על מידע לא רלוונטי, או פשוט להיות איטיים מדי לעשיית החלטות אפקטיביות,"  אמר גיא רחמים, מנהל הטכנולוגיות ב-NetApp ישראל.

תהליך איטי של קבלת החלטות פוגע פגיעה שלילית ישירה בעסקים. 48% מהתגובות טענו שהם "נכנסו מאוחר למשחק" עקב קבלת החלטות איטית. 41% טענו שהם איבדו הכנסות. 36% סבלו מירידת שווי המניה, ו-34% איבדו לקוחות קיימים. 25% מודים בפגיעה ישירה במותג שלהם ואחרים איבדו אנשי צוות או מנהלים.

כמעט 9 מתוך 10 מקבלי החלטות אומרים כי הטכנולוגיה היא הסיבה שבגללה הם צריכים להחליט מהר יותר, גורם גדול יותר מאשר תחרות מוגברת או אקלים עסקי עוין.

אחת הבעיות הגדולות שהסקר הצביע עליהן היא כי רק ל- 30% של המנהלים יש גישה ישירה לנתונים הרלוונטיים לקבלת החלטות. אחרים צריכים להסתמך על עובדי מחלקות שונות לצורך קבלת הנתונים, תוך הסתכנות שהנתונים עלולים לעבור סינון או ניתוח לפני שהם מגיעים אליהם. זה עשוי לספק הסבר חלקי למה 92% אומרים שהם משתמשים בנתונים מיושנים לקבלת החלטות אסטרטגיות.

"התעשייה מודעת לכך שחיוני להידרש למצב זה. ליותר מתשעה מתוך עשרה שנסקרו  יש תוכניות לשפר את הנתונים הנמסרים להם, ולהפכם לישימים יותר, מגיעים לעיתים קרובת יותר,  וקלים יותר לניתוח. ב-NetApp, אנו שואפים לסייע ללקוחותינו להיפך אפילו ליותא דינמיים עם הנתונים שלהם," אמר רחמים.