מל"ט יתודלק בדלק כבד

IAI, Heron TP Takes Off

This post is also available in: English (אנגלית)

IAI, Heron TP Takes Off
IAI, Heron TP Takes Off

מומחי מל"טים של התעשייה האווירית מנצלים את הסלון האווירי בפריז להמשך הערכת השוק למל"טים המונעים בדלק כבד.

בראיון מיוחד עם i-HLS, שאול שחר מנהל חטיבת המל"טים מלט של התעשייה האווירית אמר שהחברה מתכננת להתאים את מל"ט ה-Heron  לטיסה עם דלק כבד (דיזל)

AUS&R 180x250שחר אמר שהניסוי המתוכנן ישמש להבנת המשמעויות המבצעיות המלאות של שינוי כזה. דלק כבד מצוי ברשימת העדיפות של לקוחות רבים כיוון שהם רוצים להניע את המלטים ואת כלי הרכב הקרקעיים באותו סוג של דלק.זה פיתרון לוגיסטי מועדף על ידי כל לקוח שמפעיל מלטים בצמוד לכלים יבשתיים.

"דלק כבד הוא גם בטוח יותר מהדלק הרגיל שנמצא היום בשימוש ".

השימוש בדלק כבד נבחן בעבר במשך זמן מה, לראשונה עבור מל"ט קטן יותר כמו ה- Searcherשל החברה, אך זה לא הניב החלטות תפעוליות. הניסוי המתוכנן עם מל"ט ה-Heron של החברה עשוי לקבוע את עתיד ההתאמה על בסיס ייצור סדרתי או כשדרוג.

הדלק הכבד למל"טים היה בגדר  אפשרות מזה זמן מה, אך לא היה מאמץ רציני ליישמו בקנה מידה נרחב.

במהלך הסלון האווירית בפריס ינסו אנשי התעשייה האווירית להמשיך ולבחון עד כמה השוק מוכן לקבל את השינוי מה שיחייב לצייד מל"טים רבים בעיקר בינוניים וגדולים במנועים חדשים.