שוק ביטחון המולדת – בגידול מתמיד

This post is also available in: English (אנגלית)

11427716_mבהתאם לדו"ח שהתפרסם לאחרונה, השוק העולמי של ביטחון המולדת וניהול מצבי חירום צפוי להגיע ל- 544.02 מיליארד דולר ב-2018, עם שיעור החזר שנתי (CARC) של 5.54%.

הדו"ח, שכותרתו “Global Homeland Security and Emergency Management Market 2013-2018”, פורסם על ידי MarketsandMarkets

לפי הדו"ח ארצות הברית ואירופה צפויות להישאר השוק העיקרי למערכות ביטחון המולדת ואזורים אלו מובילים גם מבחינת החברות המספקות מוצרים ושירותים בתחום זה. הזדמנות הגידול הגדולה הבאה היא מאזור אסיה ופסיפיק שם הכלכלות הגדלות צפויות להגביר את הוצאותיהן לביטחון המולדת. הזדמנויות קיימות גם במזרח התיכון, ולאחר מכן באמריקה הלטינית ואפריקה. אף כי השוק האסייתי, ובמיוחד הוצאות הביטחון הפנימיות בסין, גדול משמעותית מזה של ארצות הברית, הוא פחות מעניין כיוון שהוא חסום בפני חברות מערביות.

i-HLS ISRAEL Homeland Security 

לפי  Biometric update.com הצורך בהזדהות ואבטחה אפקטיביים, כמו גם הצורך לספק בקרת גישה לתשתיות קריטיות הובילו לאימוץ טכנולוגיות ביומטריות. בנוסף לכך, שדרוג הגנת הגבולות והדרישה לבקרת הגירה אפקטיבית סיפקו דלק נוסף להנעת אימוץ הזיהוי הביומטרי.

לאחרונה פורסמה סדרת דיווחים על השווקים הביומטריים אשר מציינים ש: השוק הכולל צפוי להגיע ל-15.02 מיליארד ב-2018, תוך גידול בקצב של 34.94% בתקופה של 2013-2018.

.