This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאת: אריה אגוזי, שליחנו לאירופה

 7100575_sהכרזת המלחמה של צפון קוריאה על שכנתה הדרומית יוצרת מציאות עולמית חדשה. זה חייב גם מדינות באירופה לחשוב על היערכותן הצבאית למקרה של איום קיצוני.  כך אמרו אתמול מקורות באירופה בשיחה עם i-HLS . המקורות הדגישו כי איום כמו זה נראה עד לא  מכבר דמיוני, אבל הוא מתממש לנגד עינינו.

המקורות אמרו כי דרום קוריאה גילתה שאננות מסוימת בכל הקשור למתיחות הנמשכת עם שכנתה המסוגרת. ״הם סמכו בעיקר על ארה"ב ולא נקטו לדעתי די אמצעי הרתעה והגנה״ אמר אחד המקורות.

לדבריו דרום קוריאה בחנה בשלב מסוים מערכות ישראליות לצורכי התראה והגנה אבל בסופו של דבר המדינה הזו נשארה תלויה כמעט לגמרי בארה"ב. אשר לאירופה, אמרו המקורות שקיימת שאננות דומה ברבות ממדינות היבשת. ״המדינות פועלות בהלך מחשבה של השתתפות בכוחות שלום כמו זה שקיים באפגניסטן ולא במערך צבאי הצריך להגן על הבית מפני איומים של ממש״ אמר אחד המקורות.

לדבריו גם איראן, סוריה בתנאים מסוימים, ובוודאי צפון קוריאה המצוידת בטילים בליסטיים ארוכי טווח הם איום על יבשת אירופה.

המדינות מסכימות להצבת טילים נגד טילים של ארה"ב בשטחן, אבל אף אחת מהן לא לוקחת את ההגנה מפני טילים כמשימה לאומית בעלת עדיפות גבוהה״ אמר אחד המקורות.

לדבריו קוריאה הדרומית בחנה בעבר רכישה של מערכות כיפת ברזל מישראל ובשלב מסוים נבחן ״בחינה ראשונית״ גם טיל החץ.

בסופו של דבר, הסביר המקור, נשארה דרום קוריאה תלויה לגמרי בחסדיה של ארה"ב.

האם יש סיכוי שהמצב ישתנה ? המקור אמר שהוא מעריך שאם המתח יירגע מעט תשוב דרום קוריאה לתלות המוחלטת שלה בארה"ב.