This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

13738245_sשיטות גילוי חומרי נפץ חבויים השתפרו בארץ בתהליך ממושך. אך "המופקדים על הנושא" בארץ מחפשים שיפורים נוספים. אחד כזה, המושך תשומת לב רבה, הוא שיפור המתואר כ"תהליך מהיר, מדויק ובעל רגישות גבוהה לגילוי אמין של עקבות חומרי נפץ על מטען יד, מטענים או נוסעים".

החידוש הודגם על ידי מדענים במעבדת Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) של מחלקת האנרגיה האמריקאית. טכנולוגיית גילוי האדים מגלה במדויק ומזהה את האדים של חומרי נפץ, אפילו בעלי רמת נדיפות נמוכה מאד,  בזמן אמת בטמפרטורת חדר וללא צורך בדחיסה מוקדמת של הדגימה.

הפרטים מופיעים בגיליון האחרון של Analytical Chemistry.

פרסום של PNNL מדווח שבמקום לחפש שאריות חומר מסוים בעזרת שיטה אופיינית כמו מעברים על משטח או שימוש בפולסי אוויר להעתקה ממקומם של חלקיקים עבור הניתוח, המערכת "מרחרחת" ישירות לזיהוי הימצאות אדי חומרי נפץ, באופן דומה מאד לפעולת הכלבים המריחים חומרים לצורך גילוי פצצות.

"הדגמנו גילוי ישיר בזמן אמת של חומר הנפץ בעל הנדיפות הנמוכה RDX, שבו נעשה שימוש בסוגים רבים של פצצות", אמר דייויד אטקינסון, חוקר בכיר ב-PNNL. תרכובות בעלות נדיפות נמוכה הן אלו שמשחררות כמויות קטנות מאד של אדי חומר נפץ בריכוזים של אחת לטריליון או פחות, ועל ידי כך מקשים ביותר על זיהויים. מערכת PNNL מזהה בקלות אדי RDX מתוך דגימה בגודל טביעת אצבע ברמות של מתחת ל-25 חלקים ל-quadrillion.

"המערכת זיהתה באופן נכון את אדי ה-RDX תוך שימוש ביינון כימי על ידי לחץ אטמוספרי סלקטיבי עם מדידת ספקטרום מסה (  mass spectrometry )" הסביר אטקינסון. השיטה כרוכה במשיכת דגימה של זרם אוויר ויינון שלה באזור התגובה בעזרת שפופרת זרימה אטמוספרית. הדגם המיונן מועבר למד ספקטרום מסה לגילוי יונים וזיהוי. דגימות אוויר אלו אינן זקוקות לחימום או דחיסה מוקדמת. הניתוח מתבצע תוך שנייה.