This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

זה הזמן להגיש בקשות למימון פרוייקטים משותפים לחברות ישראליות ואמריקאיות לפיתוח טכנולוגיות לכוחות החירום וההצלה.

קרן BIRD, הקרן הדו-לאומית למו"פ של ישראל וארה"ב, מזמינה חברות טכנולוגיה ישראליות להגיש הצעות לפרוייקטי מחקר ופיתוח משותפים עם חברות אמריקאיות, לפיתוח טכנולוגיות ומוצרים לשימוש כוחות החירום וההצלה. פרויקט מאושר יזכה למענק של עד מיליון דולר, עד 50% מתקציב הפרויקט.

תכנית BIRD HLS היא יוזמה של המשרד לביטחון לאומי הישראלי ושל המינהל הטכנולוגי במשרד
האמריקאי לביטחון המולדת (DHS S&T, לעידוד פיתוח טכנולוגיות חדשניות על-פי צרכים שהוגדרו על- ידי שתי המדינות). התכנית פועלת כבר שבע שנים בניהולה של קרן BIRD, כחלק מההסכם לשיתוף פעולה מדעי-טכנולוגי בנושאי ביטחון לאומי בין ממשלות ישראל וארצות הברית, ועד היום אושרו בה 12 פרויקטים בסכום כולל של 24.5 מיליון דולר.

תכנית BIRD HLS מכוונת לחברות ישראליות ואמריקאיות המפתחות טכנולוגיות מתקדמות, מוצרים או
שירותים, שיכולים לתרום ליכולות של כוחות החירום וההצלה של שתי המדינות. כל הצעה צריכה להיות
לפרוייקט מו"פ משותף בין שתי חברות, או שיתוף פעולה בין חברה לאוניברסיטה/מוסד מחקר (אחת מישראל ואחת מארצות הברית). השנה מתמקדת התכנית בנושאים הבאים:

 טכנולוגיות מתקדמות לשימוש כוחות החירום וההצלה (כגון: מערכות שליטה ובקרה, ניתוח
וידאו, תקשורת, חיישנים לבישים, גילוי וזיהוי סיכונים מרחוק, ציוד מגן אישי ועוד).
 אבטחת תשתיות קריטיות ומתקני ציבור
 ערים בטוחות ומאובטחות
 הגנת גבולות (כגון: ביומטריה, מערכות סריקה, רובוטיקה ועוד), כולל ביטחון ימי.
 פתרונות שמבוססים על שימוש בכלי טיס בלתי מאוישים (UAS)
הטכנולוגיה והמוצר חייבים להיות בעלי פוטנציאל מסחרי וברי שימוש לכוחות החירום וההצלה בישראל ו/או בארצות הברית.

בוועד המנהל של התכנית יושבים נציגי המינהל הטכנולוגי במשרד האמריקאי לביטחון המולדת ונציגי
לשכת המדען הראשי של המשרד לביטחון לאומי בישראל. החברות המתמודדות בתכנית יציגו את
הפרוייקטים המוצעים בפני נציגי המשרד לביטחון לאומי ונציגי כוחות החירום וההצלה בישראל.

הפרוייקטים יחשפו גם בפני הנציגים האחראים על החדשנות במשרד לביטחון המולדת של ארה"ב.
קרןBIRD (Binational Industrial Research and Development) תומכת בפרויקטים מבלי לקבל
זכויות בחברות השותפות בפרויקט. כספי התמיכה מוחזרים כתמלוגים במידה ויש מכירות מתוצרי
הפרויקט. מימון הקרן מוגבל לעד 50% מתקציב הפרויקט, החל משלב המחקר והפיתוח ועד לשלבים
הראשונים של המכירות והשיווק.

תכנית BIRD HLS מבוצעת בהתאם לנהלים ולכללים של קרן בירד.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של קרן בירד: https://www.birdf.com/what-is-bird-hls/

לוחות זמנים:
תקציר מנהלים – 24 באפריל, 2023
הצעה סופית – 27 ביוני, 2023
החלטות ותשובות לחברות – ספטמבר 2023

לפרטים ומידע נוסף:
טל קלם, מנהל פיתוח עסקי בקרן BIRD, [email protected], 03-6988304

מעוניינים לצלול אל תוך עולם העתידנות הטכנולוגית? – הירשמו לINNOTECH 2023, הכנס והתערוכה הבינלאומיים לסייבר, HLS וחדשנות באקספו תל אביב ב29-30 במרץ.

מעוניינים בחסות / ביתן תצוגה בתערוכת ה-INNOTECH 2023? לחצו כאן לפרטים!