This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

במרץ 2022, Skyline Nav AI השיגה חוזה של 750 אלף דולר ממעבדת המחקר של חיל האוויר האמריקאי לספק יכולת איתור בלתי תלויה ב-GPS עבור פלטפורמת Android Tactical Assault Kit) ATAK) הפופולרית. ATAK משפרת מודעות מצבית על ידי הצעת תמונת תפעול משותפת מבוססת-מפה ברשת משותפת.

אפליקציית Skyline תאפשר ליחידות צבאיות לקבוע את מיקומן המדויק כאשר הן פועלות בסביבות מונעות GPS על ידי הסתמכות על מאפייני שטח מלאכותיים או טבעיים, כולל קווי רקיע, מבנים, צמחייה וכבישים.

לאחר העלאת תמונה של סביבת המפעיל לאפליקציה, התמונה מושווה לדגם משטח דיגיטלי של המיקום, על פי החברה.

המייסדים השותפים של Skyline, רג׳יב סוראטי וקנוואר סינג, אמרו: "הצעת אלטרנטיבה אמינה ל-GPS תהיה יכולת קריטית במבצע קרבי עתידי או במשימת תגובה מקומית לאומית. זה יכול להוביל להבדל בין חיים או מוות ולבין הצלחה או כישלון במשימה".

Draper, חברת טכנולוגיה, תשלב את אפליקציית Skyline לממשק המשתמש של ATAK.