This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

דוח חדש שבחן פטנטים שהוגשו בשנים האחרונות, מצא כי חלה ירידה בחדשנות תעשיית הרובוטיקה הצבאית במהלך השנה האחרונה. לפי נתונים עדכניים מטעם GlobalData, רק 41 בקשות פטנטים בתחום הרובוטיקה בתעשייה נרשמו ברבעון האחרון של שנת 2021 – לעומת 56 בקשות פטנטים בתקופה המקבילה בשנה שעברה.

כחלק מההשוואה, GlobalData עוקבת אחר הגשת פטנטים וזכיה במלגות מטעם משרדים ציבוריים מסבי לעולם. בעזרת ניתוח טקסטואלי, לצד סיווג פטנטים רשמי, ניתן לסווג את הפטנטים לתחומים תמטיים ולקשרם לחברות מפתח בתעשייה העולמית.

תחום הרובוטיקה הוא אחד הנושאים המרכזיים כיום, הן מבחינת האתגרים שעומדים בפניו בתחום החדשנות, והן מבחינת פופולריות גוברת והולכת מצד משקיעים.

הדוח מספק גם הצצה לחברות המובילות בתחום כיום: חברת בואינג סומנה כמובילה בתחום הציוד והטכנולוגיות הצבאיות ברבעון האחרון של שנת 2021. באותו רבעון, החברה האמריקאית הגישה 51 פטנטים מתחום הרובוטיקה, כך לפי army-technology.com. עם זאת, בתקופה המקבילה בשנה שלפני כן, מספר הפטנטים שהגישה בואינג עמד על 60.