This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צבא ארה"ב מתכנן לעשות שימוש במערכת כלי רכב היברידיים-חשמליים בזרוע היבשה כבר בזמן הקרוב, לפי גורמים בכירים בצבא. בהתאם לתוכנית האקלים שפורסמה לאחרונה ע"י הצבא האמריקני, תוך 13 שנים הצבא מתכנן להציב רכבים היברידיים טקטיים בשטח, בשאיפה כי בשנת 2050 יהיו בחזקתו רק רכבים חשמליים מלאים שניתנים להטענה.

חשמול כלי רכב מהווה אחד מארבעת המטרות הבולטות של המרכז לרכבי קרקע של צבא ארה"ב (GVSC– Ground Vehicle Systems Center). לפי breakingdefense.com, אימוץ הטכנולוגיה המתפתחת לצרכים צבאיים יאפשר להוזיל עלויות דלק (לפי הערכות, מדובר בכ-20% חסכון) ואף לשפר ביצועים טקטיים.

לטכנולוגיה הזו יתרונות נוספים, כמו למשל מנוע שקט מבוסס חשמל, שמאפשר לכלי הרכב לבצע משימות בחשאיות. בנוסף, זמינות החשמל תשפר את ניידות כלי הרכב ועמידותם, ותסייע להאריך את זמן השימוש ברכב ללא דלק.

למהלך יש גם השלכות לוגיסטיות משמעותיות: הסוללה החשמלית חסכונית יותר, ניתנת להטענה חוזרת במתקנים שונים ואף ניתן לעשות שימוש בחשמל שנצבר בה לרשת חשמל משותפת.

ועדיין, למרות ההתפתחויות בתחום, נראה שעדיין יש פערים: מומחים צבאיים טוענים כי יש לשפר את יכולות הסוללה ולהקטין את גודלה כדי למצות את המיטב מהטכנולוגיה המדוברת. נוסף על כך, יהיה צורך לגבש מערך הטענה לרכבים חשמליים מלאים, ולהצטייד בגנרטורים וציוד נלווה נייד.