This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

שיבושים בשרשרת האספקה גורמים לעיכובים ועלייה במחירים, ופוגעים הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי. מסיבות אלה, צבא ארה"ב מעוניין לסייע לתעשייה להתמודד עם סיכונים ועיכובים בשרשרת האספקה.

לפי breakingdefense.com, צבא ארה"ב צפוי לשחרר הנחיות למדיניות חדשה ברבעון השלישי של שנת 2022, במטרה להפחית את הסיכונים שנלווים לעיכובים בשרשרת האספקה של סחורות שונות.

ההנחיות צפויות לספק מסגרת עבודה חדשה לזיהוי, הערכה, מיזוג ומעקב אחר סיכונים בשרשרת האספקה. נוסף על כך, בשנה הבאה יצאו לפועל חמש תוכניות ניסיוניות, שישתמשו בכלים שונים להערכת הסיכונים הכרוכים בשינוע לוגיסטיקה ותפעול שרשרת האספקה.

גם הפנטגון פעל לשיפור החוסן של שרשרת האספקה, כאשר יצא בתוכנית ייחודית (Cybersecurity Maturity Model Certification) שנועדה לחזק את הגנות אבטחת הסייבר של הבסיס התעשייתי שלו, הכולל 300,000 חברות שונות.

SIMILAR ARTICLES