This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כלי הטיס הבלתי מאויש MQ-9 סייע במעקב אחר תרגיל בגובה רב שביצע צבא ארה"ב. חברת GA-ASI סיפקה לצבא תמיכה טכנית במהלך תרגיל אימון צניחה חופשית צבאית מגובה רב. 

האימון של הכוחות המיוחדים המוטסים של צבא ארה"ב, שהתקיים בינואר, כלל צניחות משולבות בעזרת מערכת צניחה מדויקת משולבת JPADS. במהלך התרגיל, כטב"ם ה-MQ-9 עקב אחרי הקפיצות וסיפק יכולות פיקוח קריטיות.

המערכת האווירית שוגרה ממתקן האימונים ביומה, אריזונה, וביצעה תיעוד וידאו חי של התרגיל עבור החיילים וצוותי האוויר של בסיס החיל באגלין, פרלורידה, כאמצעי לניטור מרחוק של התרגיל.

בוצעה הערכה לגבי הביצועים הכוללים של ה-MQ-9, כולל היכולות שלו בתחומי תכנון משימה ודיוק.

לפי GA-ASI, כלי הטיס הבלתי מאויש עמד בכל הציפיות לתמיכה במשימות צניחה חופשית צ באית. השימוש בכטב"ם משפר את ההגנה, מודעות המצב ואחריות הדיווח של הכוחות.

“הפעילות הרציפה של ה-MQ-9 סיפקה תצפית על אנשי הכוחות המיוחדים בשונה ממה שניתן היה לקבל מכלי טיס מאויש. שימוש חדשני זה בכטב"ם ה-MQ-9 תמך במטרות של הכוחות", כך לפי הודעת החברה.