This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

התעשייה האווירית תספק לצבא מרוקו טילים נגד טילים מדגם BARAK-MX בעסקה ששוויה למעלה מ-$500 מיליון דולר, לפי גורמים בינלאומיים העוסקים בתחום הסחר הביטחוני.

מדובר במערכת גמישה ומודולרית, המשמשת להגנה מפני מגוון איומי טילים וכלי טייס בלתי מאוישים. המערכת מאפשרת לנהל שלושה סוגי מיירטים שונים ממשפחת ברק של התעשייה האווירית: BARAK-MRAD – טווח יירוט של עד 35 ק"מ; BARAK-LRAD – טווח יירוט של עד 70 ק"מ; ו-BARAK-ER עם טווח יירוט מוגדל של 150 ק"מ.

מערכת BARAK-MX תומכת במכ"מים ומשגרים שונים לכיסוי מיטבי נגד מטוסי קרב, מסוקים, מלט"ים, טילי שיוט, טילי קרקע-אוויר וטילי קרקע-קרקע. המערכת מבוססת על מרכז שליטה חכם ומוכח מבצעית המאפשר שילוב של טילים מיירטים נוספים: המיירט Barak-MRAD לטווח קצר משוגר אנכית במהירות גבוהה, מותאם לטיפול באיומים בטווח של עד 35 ק"מ וכולל ראש ביות מכמ"י עם מנוע פולס אחד בלבד. המיירט Barak-LRAD לטווח בינוני משוגר אנכית במהירות גבוהה, מותאם לטיפול באיומים בטווח של עד 70 ק"מ וכולל ראש ביות מכמ"י עם מנוע דו-פולסי. המיירט BarakER לטווח ארוך משוגר אנכית וכולל מנוע מאיץ, מנוע רקטי דו-פולסי וראש ביות מכמ"י מתקדם. הגדלת טווח היירוט מתבצעת באמצעות הוספת מאיץ רקטי והתאמת יכולות התקשורת והמכ"מ לטווח 150 ק"מ.

בביקור של שר הביטחון בני גנץ במרוקו בנובמבר האחרון הוא חתם על הסכם הבנות על שיתוף פעולה ביטחוני עם מרוקו, כולל עסקאות כאלה. מערכת BARAK נבחרה בשל הגמישות ויכולותיה בכמה תחומים, לפי globes.co.il המסתמך על מקורות ביטחוניים. 

מעוניינים ללמוד מקרוב על טכנולוגיות צבאיות להגנה אווירית והגנה מפני טילים? השתתפו ב-IAMD – הכנס והתערוכה הישראלים להגנה מפני טילים ב-8 במרץ, אקספו תל אביב ביתן 10.