This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

נושא המידע עומד במרכזו של דוח אמריקאי חדש על איום הטרור הנשקף לארה"ב. איום זה ממשיך להיות גבוה כתוצאה ממידע שגוי, מידע מטעה (דיסאינפורמציה) ומידע אמיתי שהוצא מהקשרו במטרה לפגוע. אלה מופצים על ידי גורמים פנימיים בארה"ב או חיצוניים, כך מזהיר הבולטין הלאומי בנושא טרור שמפרסמת המחלקה לביטחון המולדת (DHS) בממשל האמריקאי.

שחקנים זרים ומקומיים משתמשים במידע בהתקפות שלהם כדי לזרוע כאוס, בלבול ופילוג. לפי הגדרת סוכנות אבטחת הסייבר והתשתיות האמריקאית CISA, מידע שגוי (misinformation) הוא מידע שנוצר או הופץ ללא כוונה לגרום נזק; מידע מטעה (disinformation) נוצר במכוון כדי להטעות, לפגוע או ליצור מניפולציה לאדם, קבוצה חברתית, ארגון או מדינה; מידע זדוני (malinformation) הוא כזה המבוסס על עובדות אך משתמשים בו מחוץ להקשר כדי להטעות, לפגוע ולייצר מניפולציה.

בעוד שארועי ההתקפה על הקפיטול לפני למעלה משנה משכו תשומת לב רבה, הרי שבמהלך שנת 2021 בוצעו ארועים רבים של התקפות ירי המוני, קמפיינים נגד עטיית מסיכות קורונה, וחילוקי דעות הולכים וגוברים במישור הפוליטי.

הבולטין על איום הטרור על ארה"ב מציין כי התנאים שמאפשרים את סביבת האיומים המוגברים בארה"ב לא השתנו הרבה, אבל ההשפעה שלהם גוברת. 

הגורמים העיקריים שהעצימו את אי-היציבות, ההתרחשויות הבלתי צפויות והמורכבות בסביבת האיומים העכשווית מפורטים במסמך, המזמה מספר גורמים לבעיה:

  1. שגשוג נרטיבים שגויים או מטעים שערערו את האמון במוסדות הממשל האמריקאי וזרעו אי-הסכמה חברתית
  2. קריאות לאלימות נגד תשתיות קריטיות בארה"ב, מוסדות דת, אסיפות המונים, מתקני ממשל, עובדי ממשל, התקשורת וכן יריבים אידיאולוגיים
  3. קריאות גוברות מצד ארגוני טרור זרים להתקפות על ארה"ב, המבוססות על ארועים שקרו לאחרונה.

ככל שמתרחב אי השקט, קיים פוטנציאל רחב יותר להשראה לפעולות אלימות, כך מזהיר ה-DHS. לעיתים קרובות, הדבר משתקף בהתקפות על ידי מפגעים בודדים וקבוצות קטנות, אם מתוך רצון לקדם אמונות אידיאולוגיות או מתוך מצוקה אישית, והם מהווים איום משמעותי, כך מדווח homelandprepnews.com.