This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הטעיית GNSS הופכת לאיום ביטחוני הולך וגובר. התקפה מסוג זה היא ניסיון של גורם זדוני לשנות את המדידות של מערכת הניווט הלוויני הגלובלי (GNSS) של המשתמש כך שנתוני המיקום הופכים ללא אמינים. טכנולוגיה חדשה, המבוססת על בינה מלאכותית, עשויה לשפר משמעותית את מודעות המצב של לוחמים, אנליסטי מודיעין וכן  ישומים אוויריים וימיים שמבוססים על GNSS בלבד (safety-of-life).

הפלטפורמה תמנף שירותי נתונים מחיישנים מרובים, יכולות בינה מלאכותית ולמידת מכונה כדי להתריע בפני האנליסטים והמפעילים מפני שיבוש והטעייה פוטנציאליים מצד גורמים עוינים, המעוניינים להסתיר פעילותם או לבצע פעולות חבלה.

מחלקת ההגנה של ארה"ב העניקה לחברת Orbital Insight למודיעין גאו-מרחבי חוזה לאספקת פלטפורמה טכנולוגית לזיהוי מקרים של התערבות מכוונת ומניפולציה ב-GNSS ברחבי העולם.

הפלטפורמה תמנף נתונים שקיימים בשוק המסחרי כדי לאתר את נסיונות ההטעייה, בהם אותות GNSS מזויפים משמשים לבלבול היריב או הסתרה של פעילות בלתי חוקית ומסכנים פעילות ממשלתית או מסחרית.

הפלטפורמה מבוססת על מערך נתוני מיקום גאוגרפי – לווינים, AIS, ADS-B ומכשירי IoT – לצד אלגוריתמים מתקדמים חדשים, המיועדים לזיהוי אוטומטי של אנומליות הקשורות בהטעייה. שותף למהלך המרכז למחקרי ביטחון מתקדמים, ארגון ללא כוונת רווח. 

לטכנולוגיה יש ישומים רבים מעבר למודעות המצב להפרעות GNSS מכוונות. היא יכולה לשמש מענה גם לאתגרים אחרים בתחום הביטחון הלאומי, עניינים הומניטריים וסביבתיים, כגון זיהוי מבריחי סמים, דיג בלי חוקי, מעשי פירטיות בים והפרעות לא מכוונות לתעופה המסחרית.

יותר ויותר סוכנויות פדראליות בארה"ב מוסיפות למערכות שלהן טכנולוגיה מסחרית ומקורות נתונים בלתי מסווגים הנגישים לכל אחד, כולל לאויבים. המרכז הלאומי האמריקאי למודיעין אוויר וחלל יהיה הלקוח הראשון שישתמש בטכונלוגיה.

אם המהלך יוכתר בהצלחה, המטרה תהיה להרחיב את הפלטפורמה לגזרות הביטחון, מודיעין והקהילה האזרחית, כך לפי gpsworld.com.