This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

היכולת לשקם נכסים בעקבות התקפה כימית ולחזור במהירות לפעילות שגרה מהווה עקרון חשוב בסדר העדיפויות הצבאי. ציפוי חדשני שמגן באופן זמני על ציוד צבאי טקטי מפני חומרי לוחמה כימית נמצא בפיתוח. הסוכנות להפחתת איומים בממשל האמריקאי פועלת עם שותפים בפנטגון ובמגזר המסחרי להמשיך את הפיתוח ולייצר את הטכנולוגיה.

עד היום, ציוד צבאי וכלי קרב היו מצופים בחומרים שמספקים הסוואה חזותית והגנה מפני קורוזיה, אבל לא יכלו לספק הגנה מספקת מפני חומרים כימיים.

"בדקנו דרכים שיאפשרו לנקות בקלות את הציוד הצבאי ולמנוע חדירה של חל"כ לתוך הציפוי הסטנדרטי", דר' ברנדט היגינס, מנהלת מדע וטכנולוגיה בסוכנות להפחתת איומים מסרה ל-nextgov.com.

הכוונה הסופית אינה ליצור ציפוי יחודי קבוע אלא לפתח, לבחון ולשפר ציפויים זמניים שהחיילים יכולים להתיז, לנגב או להבריש על גבי הציוד, והם יהיו עמידים לחשיפה למשך לפחות שישה חודשים בתנאי שטח.

החוקרים מתבססים על פיתוחים אחרונים בסינתזת פולימר, הנדסה ותערובות ציפויים כדי לשפר את העמידות בפני חומרים כימיים מסוכנים ולאפשר תהליך טיהור של משטחים צבעיים צבועים "עד לרמה של פלדת האל-חלד". הם מסתמכים על תקן ניסוי שאומת לאחרונה, המכונה שיטת ההתנגדות לחומרים כימיים, כדי להשוות ולכמת עמידות לחומרים כימיים של מערכות ציפוי קיימות וכאלה שבפיתוח.

ניסויים בציפויים החדשים הראו עד כה הפחתה "פי חמישה עד פי 100" בכמות החומר הכימי שנספג, לפי גורמים רשמיים, והציפויים פעלו למשך יותר משמונה שבועות בתנאי סביבה רגילים.