This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הדרישה לגנרטורים תעלה ותתרחב עם המעבר של כלי רכב מהנעה באמצעות בעירה פנימית לאנרגיה חשמלית. ארגוני משטרה ורשויות מקומיות יזדקקו לגיבוי אנרגטי עבור רכבי החירום שלהן במקרה של הפסקת חשמל. מימן עשוי להיות הפתרון, לאור העובדה שניתן לאחסן אותו לתקופות ממשוכות ולהשתמש בו בעיתות חירום.

המימן, היסוד הנפוץ ביותר בעולם, לצד הרכב החשמלי, נתפסים יותר ויותר כאמצעים להאטת ההרס הסביבתי כתוצאה מפעילות כלי רכב השורפים דלק ודיזל.

טכנולוגיה דואלית חדשה תספק אנרגיה בסביבות אזרחיות וצבאיות. חברת General Motors בשיתוף עם חברה נוספת תבנה גנרטורי חשמל ניידים,תחנות טעינת רכב חשמליות וגנרטורי כוח עבור בסיסים צבאיים.

הגנרטורים המבוססים על תאי דלק מימן ללא פלטות יספקו אנרגיה לבניינים מסחריים גדולים במקרה של הפסקת חשמל, אבל לפי החברה יתכן שגנרטורים קטנים יותר ישווקו גם לשימוש ביתי.

החברה תשתף פעולה עם Renewable Innovations of Lindon, שתבנה את הגנרטורים ותחנות הטעינה המהירות. מערכות אנרגיית המימן הנוכחיות שבפיתוח General Motors מיועדות למשאיות כבדות, קטרי רכבת וכלי טיס.

גנרטורי מימן הם הרבה יותר שקטים בהשוואה לאלה שמונעים על ידי נפט, ותוצר הלוואי היחיד שלהם הוא מים.

ייצור המערכות יתחיל בשנה הבאה, בתחילה הגנרטורים יהיו מיועדים להנעת תחנות משטרה ושימושים תעישייתיים, ארועי הופעות בחוץ ועוד.

אבל הפקת המימן אינה כל כך נקייה עבור הסביבה, כך לפי techxplore.com. כיום, רוב המימן מיוצר על ידי שימוש בגז טבעי או פחם, תהליך שמזהם את האוויר ומחמם את הפלנטה במקום לשמור על הסביבה. מחקר חדש של חוקרים מהאוניברסיטאות קורנל וסטנפורד מצא כי רוב ייצור המימן פולט פחמן דו-חמצני, מכאן  שתחבורה שמונעת על ידי מימן עדיין לא יכולה להיחשב כאנרגיה נקייה.

יחד עם זאת, המצדדים בטכנולוגיה טוענים שבטווח הארוך, ייצור מימן יהיה בטוח יותר לסביבה. השקט והרמה הנמוכה יחסית של חום יהפכו את הגנרטורים הצבאיים למקור אנרגיה אידיאלי עבור מחנות צבאיים.