This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

לוחמה נגד צוללות היא אחת מצורות הקרב הפחות מוכרות. צוללות יכולות לחמוק מאיתור הודות לאטימות של מימי האוקיינוסים, ולתקוף ספינות אויב באמצעות טילים או טורפדו. צוללות חדשות מסוגלות לתקוף מטרות כשהן שקועות לחלוטין במים, כך שלא ניתן לראות אותן או לאתרן באמצעות מכ"ם. ציידי הצוללות צריכים להסתמך על קול, בעזרת סונאר, כדי לגלות אותן.

חיל הים האמריקאי מעוניין לתגבר את יכולות האיתור והאיכון של איומי צוללות אויב. החיל החליט לאחרונה לרכוש עד 18,000 מצופי סונאר מדגם AN/SSQ-125 מ-Lockheed Martin ו-ERAPSCO. המצופים הם למעשה מקלטים צפים בעלי רגישות גבוהה, שמסייעים לאתר את מיקומן של צוללות.

במקום להשתמש בסונאר אקטיבי, ניתן לזהות צוללות על ידי כלי טיס שמאתרים את הכיוון אליו מתקדמת הצוללת. חיישני המצופים יכולים להאזין לאוקיינוס ולהעביר נתונים אלה למטוס שחג מעל.

מהצופים הארוכים והדקים מהווים חלק ממערכת ADAR (מקלט אקטיבי לפריסה אווירית) בת שני חלקים. מטוס, מסוק או ספינה מטילים את מצופי הסונאר AN/SSQ-101 ו-AN/SSQ-125 במטרה לאתר צוללת אויב. ברגע ששוחרר, המצוף נכנס למים ופורס את המטע"ד שלו. הוא משחרר משדר צף שעולה לפני הים ומשדר את המידע שהוא מוצא לספינות וכלי טיס ידידותיים. בשלב הבא, מצוף הסונאר משחרר מערך 

של 40 מיקרופונים תת-ימיים (הידרופונים) ויוצר עמדת האזנה תת-ימית.

מצוף הסונאר AN/SSQ-110A הוא החלק השני של מערכת ADAR והוא כולל שני מטעני נפץ. כל פעם שמטען נפץ מתפוצץ, הוא משגר פולס של אנרגיית קול דרך המים. פולסים אלה, במיוחד אלה שחוזרים מצוללות אויב, מלוקטים על ידי אמצעי ההאזנה AN/SSQ-101. הדגם החדש יותר,  AN/SSQ-125, שמחליף את מטעני הנפץ בצליל 'פינג' אלקטרוני, ממלא את מקומו של ה-110A, כך לפי popularmechanics.com.