This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

היכולת הקיימת כיום לחבר חיישנים לאמצעי לחימה (sensors to shooters) מחליפה את הקונפיגורציה הסטטית הידנית של רשתות טקטיות נפרדות ויכולות אינטרנט מוגבלות. 

צבא ארה"ב זקוק לרשת דמויית-web, שמתקנת את עצמה במהירות ומחברת חיישנים ואמצעי לחימה ביבשה, באוויר, מתחת למים, בחלל ובמרחב הסייבר. הפתרון נמצא בפיתוח של Peraton Labs. סוכנות דארפ"א למחקרי ביטחון של מחלקת ההגנה האמריקאית הודיעה על חוזה בסך $19.3 מיליון עם Peraton  עבור פרויקט MINC – בקרת רשת משולבת במשימה.

תוכנית MINC מהווה חלק חיוני מתפיסת לוחמה הפסיפס, שאוספת פלטפורמות לחימה בודדות כמו אבנים בפסיפס כדי ליצור תמונת מודיעין גדולה יותר. הרעיון יהיה לשגר כמות כל כך גדולה של אמצעי לחימה וחיישנים כך שהיא תהמם את האויב.

תוכנית MINC נועדה להבטיח כי נתונים חיוניים יגיעו למשתמש הנכון בזמן הנכון בסביבה עוינת, באמצעות בק3רה מאובטחת של כל תקשורת זמינה או משאבי רשת, כך לפי דארפ"א. 

ב-Peraton Labs לא יפתחו אמצעי תקשורת חדשים ומשאבי חומרה לרשת אלא הם יפתחו את הלגוריתמים והתוכנה למערכות הרשת והתקשורת כדי להגדיר ולשלוט במשאבים הזמינים בצורה אופורטוניסטית, כך לפי militaryaerospace.com.