This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

התקדמות נוספת בפיתוח טכנולוגיית נחיל אוטונומית מבטיחה יכולות, שיהיו בקרוב לזמינות במבצעים עתידיים.
חוקרים, מומחי רובוטיקה וטכנולוגיה פרסו נחילים של כלים אוטונומיים אוויריים וקרקעיים במסגרת ניסוי יכולות משימה בשלב השישי והסופי (FX-6) של ניסוי השטח של סוכנות דארפ"א האמריקאית למחקרים ביטחוניים במסגרת תוכנית OFFSET לטקטיקות נחיל התקפיות.
התוכנית מיועדת לציודן של חוליות חי"ר קטנות עתידיות בנחילים של 250 כלי טיס בלתי מאוישים ו/או כלים קרקעיים בלתי מאוישים לצורך השלמת משימות שונות בסביבות אורבניות מורכבות.
התוכנית מתמקדת בעיקר בהתקדמות באוטונומיית נחיל שיתופית ויכולות עבודה בצוות של אנשים עם נחילי רובוטים. המטרה היא לפתח מערך של "טקטיקות נחיל", שאפשר ליישם כוונה של מפקד הנחיל באמצעות אלגוריתמים, שמערכות אוטונומיות מסוגלות להבין.
המשימה שהוטלה על שתי אינטגרטוריות של מערכות פעולה בנחיל – Northrop Grumman Mission Systems ו-Raytheon BBN Technologies – היתה לתכנן, לפתח ולפרוס ארכיטקטורה פתוחה למבצעי נחיל בסביבות וירטואליות ופיזיות.
מערכות הנחיל כוללות ארכיטקטורה מבוססת-משחק, שניתנת להרחבה, ומאפשרת תכנון ואינטגרציה של טקטיקות נחיחל, ממשקים אימרסיביים לשיתוף פעולה בין קבוצות אנושיות ומערכות בנחיל, וכן מעבדה פיזית עם מאות רובוטים אוויריים וקרקעיים, במטרה לאמת את ההיתכנות של יכולות חדשות.