This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

שימוש בלווינים הוא בדרך כלל העדיפות הראשונה כשמדובר באיסוף נתונים גאו-מרחביים לחקלאות, יערות, תשתיות ופרויקטי בנייה. אבל למרות היתרונות הרבים שמציעים לווינים, תיעוד אופטי עדיין תלוי במזג האוויר. כשאזור מסוים בו מתעניינים מוסתר על ידי עננים בשעה שהלווין עובר מעליו, לא ניתן לקבל את הנתונים המבוקשים. 

כעת, משתמשים הזקוקים לנתונים גאו-מרחביים יוכלו לקבל לפי דרישה תמונות מהאוויר ברזולוציות גבוהות עד פי 50 בהשוואה לאלה שזמינות כיום מלווינים מסחריים.

סטארטאפ הרחפנים Beagle Systems טוען כי רחפן ה-Beagle M שפיתח מסוגל לספק נתוני תמונה ברזולוציה של 1 ס"מ לפיקסל הרבה יותר מהר מאשר לווינים, וללא מגבלה של כיסוי עננים.

באמצעות רשת של רחפנים, הטכנולוגיה מיועדת לספק נתוני תמונה בזמן lead של 48 שעות בלבד. הרחפן שנבנה למשימות של טווח ארוך מסוגל לסרוק ולתעד 200 הקטאר לטיסה בטעינה בודדת של 90 דקות בעזרת רשת האנגרים של מטענים.

ישומים אפשריים כוללים ניטור של נכסים קריטיים כגון תשתיות חשמל בשטחים נרחבים, מה שדורש נתץונים עדכניים בהתראה של רגע, חקלאות מדויקת, ובדיקה של נכסי תשתית לינאריים אחרים כגון מסילות רכבת, וצנרת מים, נפט וגז, כך מדווח dronedj.com.