This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

דגם אבטיפוס של תת-מערכת נשק לייזר קומפקטי צפוי לייצר תפוקה קטלנית גבוהה יותר מכל אמצעי המיושם עד כה, כך טוענת חברת General Atomics. יכולת הגנה אווירית זו "הכרחית לתמיכה בתהליכי המודרניזציה של צבא ארה"ב ולהתמודדות עם איומים מהדור הבא בשדה הקרב הרב-מימדי".

החברות General Atomics EMS ו-Boeing זכו בחוזה של צבא ארה"ב – המשרד ליכולות מהירות וטכנולוגיות קריטיות – לפיתוח מערכת נשק לייזר באנרגיה גבוהה מבוזרת מקבוצת 300kW במצב מוצק. המערכת תסופק עם מנחה קרן של Boeing. 

מטרת החוזה היא הדגמה של הטכנולוגיה.

המערכת תמנף את טכנולוגיית הלייזר הסקיילבילית המבוזרת של GA-EMS עם מנחה הקרן ותוכנת ההרכשה, מעקב וסימון המדויקים של Boeing במטרה לספק מדגים שלם עם בקרה מתוחכמת של לייזר וקרן, כך לפי הודעת GA.