This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חילות הים של ארה"ב ובריטניה השלימו בהצלחה הדגמה ימית של חיישן-ליורה, שכללה ירי של טיל מדויק מונחה טקטי Switchblade 300 מתוצרת Aerovironment מכלי שיט בלתי מאויש נסיוני.

ההדגמה הוכיחה כי פתרון זה של חיישן-ליורה משפר דרמטית את מודעות המצב של המפעיל, מצמצם את לוח הזמנים לפגיעה במטרה ומוריד את הסיכון להחמצת המטרה, כך לפי החברה.

ההדגמה מהווה חלק מיוזמת I2I הבריטית-אמריקאית העושה שימוש במערכות בלתי מאוישות, והיא בוצעה במסגרת תרגיל נאט"ו בחודש שעבר REP (MUS) 21 מול חופי פורטוגל – תרגיל שנתי שנועד לספק לבנות ברית נאט"ו ושותפותיהן הזדמנות לפרוס בשטח ולהעריך טכנולוגיות ימיות בלתי מאוישות ואוטונומיות חדשות, כך לפי jane.com.

הכיוון למטרה של נשק ה-Switchable 300 בוצע באמצעות מידע מכלי הטיס הבלתי מאויש Puma 3 AE (לכל סוגי הסביבה) של Aerovironment, כלי טקטי שמצויד במצלמה אלקטרו-אופטית ומצלמת אינפרה-אדום.

הניסוי בחיישן-ליורה נועד להדגים את פוטנציאל האינטראופרביליות של מערכות מרובות של שליטה ובקרה/שליטה משותפת לביצוע משימות, סמכות C2 וכן נתוני מודיעין מעקב וסיור/כיוון למטרה, שמאפשרים לארה"ב ובריטניה תכנון משימה ומערכות ביצוע משותפים במשימות מתואמות.