ה-Gray Eagle יפעל בגישת מערכות פתוחות 

L

This post is also available in: English (אנגלית)

כלי הטיס הבלתי מאויש Gray Eagle עם הטווח המוארך מספק מעקב ארוך טווח, קשר תקשורת ומשימות אספקת נשק כתמיכה בלוחמים.

חברת General Atomics עובדת בימים אלה עם צבא ארה"ב על פיתוח גישה מודולרית של מערכות פתוחות (MOSA) עבור כטב"ם זה, שמסוגל לפעול בתווך הרב-מימדי.

החברה מבצעת ניסויים ברכיבי MOSA באמצעות סימולטור, ומתכננת להתחיל בניסויי טיסה בראשית השנה הבאה, לצד שותפים נוספים מהממשל והתעשיה, שנבחרו על ידי צבא ארה"ב.

היישום של גישת MOSA יספק תקנים חדשים רבים ל-C2, סביבה עתידית של יכולות מוטסות (FACE), מערכות משימה פתוחות (OMS), ממשק נשק אוניברסלי (UAI) והפרדה נוספת בין החומרה והתוכנה במערכות הטיסה/משימה.

על כלי הטיס תאפשר גישת MOSA של מערכות פתוחות אינטגרציה מהירה של מטע"דים מתקדמים, ציוד תקשורת ויכולות בינה מלאכותית ולמידת מכונה. דבר זה יצמצם את לוח הזמנים חיישן-יורה ובאותה עת יצמצם את דרישות רוחב הפס לדאטה לינק בסביבה עוינת, וכך יגדיל טווח ועמידות. 

רכיבי התוכנה מיועדים להיות נישאים על-ידי מערכות טיס מאוישות ובלתי מאוישות אחרות שמפתח צבא ארה"ב והם יתגברו את היכולות תוך צמצום העלויות, כך לפי הודעת החברה.

לגבי מערך ה-C2 הקרקעי, יישום MOSA יפריד את הממשק אדם-מכונה מההיגיון העסקי של התוכנה ויצמצם את הזמן הכרוך בהתממשקות עם יכולות תקשורת מתפתחות בסביבה רב-לאומית. הדבר יאפשר לצבא ארה"ב לתפור את הממשק אדם-מכונה המתאים לכל פלטפורמה ולצמצם את בדיקות הרגרסיה, יכולת שעדיין אין בידי הצבא.