This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רפאל חושפת את הדגם המשופר של עמדת הנשק הנשלטת מרחוק לכלי רכב קלים – סמסון 30 מ"מ. השילוב של פתרונות מתקדמים, אמינים ואפקטיביים מספק לעמדת הנשק סמסון יכולת להתמודד עם איומי שדה הקרב החדש.
הסמסון מצוייד ביכולות איתור אש עוינת והשבת אש במהירות ובצורה אפקטיבית באמצעות מנגנון מהיר ומדויק. הוא כולל גם ממשק משתמש מאוחד עבור כל תת-המערכת, פתח מובנה למודעות מצב קרובה וכן יכולת העמסת תחמושת שמגבירה קטלניות. בעזרת אלה, הסמסון מסוגל להפוך רכב קל לכלי קטלני שמשתווה לטנק מערכה.
עוד תורמים לקטלניותו שילוב הטילים המונחים הרב-משימתיים SPIKE LR 1,2 ומערכת ההגנה האקטיבית מעיל רוח, שניים מהפתרונות המובילים של רפאל. הם מאפשרים לעמדת הנשק יכולת תמרון, קטלניות והישרדות חסרות תקדים, לפי הודעת החברה.