This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מחשוב הקוואנטום אמנם צפוי להציע מהירות ועוצמה חסרות תקדים לעולם המחשוב, אבל הוא גם מציב סכנות חדשות, והתחרות בין המעצמות בתחום זה תופסת תאוצה.

עם התקדמות הטכנולוגיה, היא צפויה לשבור כמה משיטות ההצפנה המשמשות בדרך כלל להגנה על נתוני לקוחות, העברות עסקיות ואבטחת תקשורת.

המחלקה לביטחון המולדת בממשל האמריקאי (DHS), בשיתוף עם המכון האומי לתקנים וטכנולוגיה NIST במחלקת המסחר, פרסמו מפת דרכים שתסייע לארגונים להגן על הנתונים והמערכות שלהם ולצמצם את הסיכונים הקשורים  בהתקדמות הטכנולוגיה במחשוב קוואנטום.

הקווים המנחים החדשים נועדו  סייע לארגונים להתכונן למעבר להצפנה פוסט עידן הקוואנטום,על ידי זיהוי, תעדוף והגנה על נתונים, אלגוריתמים, פרוטוקולים ומערכות בעלי פוטנציאל לפגיעה.

לדברי אלחנדרו מיורקס, המזכיר לענייני ביטחון המולדת בממשל האמריקאי, מפת הדרכים החדשה תסייע להגן על תשתיות קריטיות אמריקאיות ולהגביר את עמידות אבטחת הסייבר ברחבי המדינה.

בחודש מרץ הגדיר מיורקס את חזונו לגבי איתנות אבטחת הסייבר וזיהה את המעבר להצפנה בעידן הפוסט-קוואנטום כבעל חשיבות בבסדר העדיפויות. המחלקה לביטחון המולדת גם הוציאה הנחיות מדיניות כדי להניע את המוכנות שלה עצמה, והיא מבצעת ניתוח ברמת המקרו כדי ליידע על מדיניות הממשל ולהבטיח מעבר חלק, כך מדווח afcea.org.